Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki

Nowe wiaty do bezpiecznego segregowania odpadów, zakup ładowarki i kontenerów, a także modernizacja istniejącego już budynku – takie inwestycje zakłada rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) w Sandomierzu, która zostanie wsparta unijnym dofinansowaniem w wysokości 1,5 mln zł. O przyznaniu dofinansowania poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki w Sandomierzu ze wsparciem 1,5 mln zł

Obradujący w środę, 30 września br., Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami. Całkowita wartość projektu to 2 mln 470 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 1,5 mln zł.

PSZOK to ważny element spójnej, uporządkowanej całości, dzięki której w gminach możliwe jest prowadzenie bezpiecznej gospodarki odpadami. Cieszę się, że z funduszy unijnych możemy wspierać przedsięwzięcia, dzięki którym możliwa jest ich rozbudowa i doposażenie – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki i zakup niezbędnego sprzętu

Jak zaznacza UMWŚ, projekt, który realizować będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, zakłada budowę dwóch nowych wiat do segregacji odpadów o łącznej powierzchni ok. 390 m2 na terenie istniejącego PSZOK-u. Zmodernizowany zostanie także budynek dawnej przepompowni oraz zakupiony niezbędny sprzęt, taki jak ładowarka teleskopowa, a także waga i kontenery.

Urząd marszałkowski podkreśla też, że w ramach projektu zaplanowano także działania edukacyjne, które mają objąć dzieci i młodzież, mające na celu propagowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Trzy nabory w konkursie na dofinansowanie PSZOK-ów

W ramach konkursu z zakresu dofinansowania PSZOK-ów odbyły się trzy nabory. – Ostatni zakończył się w połowie września, wpłynęły trzy projekty, które obecnie są na etapie oceny spełniania warunków formalnych. Uważamy, że zasadne jest wspieranie z unijnych funduszy budowy PSZOK-ów i poprawa ich efektywności. Takie przedsięwzięcia wpisują się w działania związane z ochroną środowiska, na które kładziemy nacisk w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Będzie to też jedno z głównych wyzwań w nadchodzących latach – powiedział Sułek dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

Na podstawie www.swietokrzyskie.pro

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama