Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sandomierzu

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) w Sandomierzu jest przedmiotem projektu, który zrealizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu (PGKiM).

Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – umowa podpisana

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), umowę na dofinansowanie inwestycji, 29 grudnia 2020 r., podpisali Andrzej Bętkowski, marszałek województwa i Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Piotr Sołtyk, prezes PGKiM w Sandomierzu. W podpisaniu umowy uczestniczył także Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza.

W ramach projektu, którego przedmiotem jest rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano budowę dwóch wiat o łącznej powierzchni ok. 390 m2 do segregowania odpadów na terenie PSZOK-u istniejącego już w Sandomierzu oraz przebudowę budynku dawnej przepompowni, który zostanie przystosowany do celów socjalnych, edukacyjnych i prowadzenia punktu naprawy elektrosprzętu.

Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów pozwoli w sposób bardziej racjonalny, zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska selekcjonować te odpady na terenie miasta Sandomierz – powiedział marszałek Bętkowski.

Nie tylko rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów, ale także ekoedukacja

W ramach projektu zaplanowano także działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, mające na celu propagowanie działań w zakresie selektywnej zbiórki. Rozbudowany PSZOK ma się stać ważnym elementem spójnej, uporządkowanej całości, dzięki której w gminie możliwe będzie prowadzenie bezpiecznej gospodarki odpadami.

To bardzo cenna inicjatywa, która uporządkuje ten punkt oraz poprawi warunki pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. To także inwestycja w selektywną zbiórkę odpadów, co korzystanie wpłynie na ochronę środowiska – dodał Marek Jońca.

Całkowita wartość projektu pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu” to niespełna 2,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 4.2 Gospodarka Odpadami wyniesie 1,5 mln zł – dodaje UMWŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

reklama

reklama

reklama

reklama