Rozbudowa na start!

16 września br. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę jarocińskiego zakładu przetwarzania odpadów. Inwestycja warta ponad 152,3 mln zł jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”.
 
Beneficjentowi – Zakładowi Gospodarki Odpadami w Jarocinie – udało się pozyskać na realizację przedsięwzięcia dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85,3 mln zł) oraz pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (13,7 mln zł). Resztę stanowią środki własne.
 
Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez ok. 240 tys. mieszkańców z terenu 18 gmin. Rozbudowa Zakładu pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko o min. 52%, efektywniejsze wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, które poddawane będą procesom fermentacji i kompostowania, czy maksymalizację odzysku frakcji surowcowych wraz z wytworzeniem paliwa RDF.
 
Na podstawie: www.zgo-jarocin.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu