Rozbudowa i modernizacja ZUSOK-u

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK-u – prace wkraczają w kolejny etap

Realizacja jednej z najważniejszych stołecznych inwestycji, czyli rozbudowa i modernizacja ZUSOK-u, sprawnie posuwa się do przodu – podkreśla Urząd m.st. Warszawy (UM). Magistrat dodaje, że będzie ona miała pozytywny wpływ na warszawski system gospodarki odpadami i przyniesie szereg istotnych korzyści dla mieszkańców.

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK-u – kolejna faza realizacji

Pomimo sezonu wakacyjnego prace na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK-u) przy ul. Zabranieckiej nie zwalniają tempa. Projekt rozbudowy i modernizacji stołecznej instalacji termicznego przekształcania odpadów wszedł w kolejną fazę realizacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem fundamentów pod konstrukcje wsporcze dla przenośnika odpadów do istniejącej linii K1 oraz płyty fundamentowej nowego komina – wskazuje UM.

Zostało wykonane palowanie, wylano beton podkładowy i odkuto głowice pali. Prowadzone są prace związane z izolacją (polegające na ułożeniu mat bentonitowych) oraz ze zbrojeniem, które zakończą się betonowaniem fundamentów. Na tym etapie następują także rozbiórki kolejnych obiektów oraz dostosowywanie tych istniejących – dla zapewnienia ciągłej pracy instalacji podczas rozbudowy. Trwa także przenoszenie układów dowozu i transportu odpadów. W efekcie tych wszystkich działań możliwe będzie rozpoczęcie prac przy kolejnych obiektach – tłumaczy Grzegorz Nakonieczny, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie (MPO).

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK-u z korzyścią dla mieszkańców i środowiska

Stołeczny magistrat podkreśla, że rozbudowa i modernizacja ZUSOK-u ma skutkować tym, iż stolica będzie dysponowała największą i najbardziej efektywną instalacją termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Projekt realizowany jest w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania techniczne. Trzy niezależne linie technologiczne – o łącznej wydajności ponad 300 tys. ton odpadów rocznie – będą adekwatną odpowiedzią na potrzeby, tak dużego i dynamicznie rozwijającego się miasta, jakim jest Warszawa.

Na terenie ZUSOK-u wybudowana zostanie automatyczna sortownia odpadów. Zastosowane w instalacji rozwiązania technologiczne mają zminimalizować jej negatywne oddziaływanie na otoczenie. Korzyścią z realizowanej na stołecznym Targówku inwestycji będzie również ograniczenie dotychczasowych kosztów związanych z transportem oraz zaleganiem stołecznych odpadów komunalnych. Przyczyni się to do ogólnej stabilizacji cen wywozu odpadów w Warszawie – podkreśla UM.

Dodatkowo, w wyniku spalania zmieszanych odpadów komunalnych, wytworzona zostanie też energia odpowiadająca rocznemu zapotrzebowaniu ok. 14 tys. stołecznych gospodarstw domowych (200 tys. MWh energii cieplnej/rok i 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok). Zasili ona miejską sieć elektrociepłowniczą.

Magistrat dodaje, że zakończenie rozbudowy i modernizacji ZUSOK-u zaplanowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Warszawy

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama