Apel gmin i branży odpadowej

Apel gmin i branży odpadowej o sprawiedliwy ROP

W istniejących systemach gospodarki odpadami koszty zbiórki ponoszą wyłącznie mieszkańcy, bez względu na to jak wygląda ich codzienna konsumpcja. Czas by to producenci wzięli odpowiedzialność za to co wprowadzają na rynek, dlatego Polskie Stowarzyszenie Zero Waste (PSZW) wsparło apel gmin i branży odpadowej o szybkie i sprawiedliwe wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

ROP – strategia ochrony środowiska

Rozszerzona odpowiedzialność producenta to strategia ochrony środowiska, mająca na celu zmniejszenie całkowitego wpływu produktu i jego opakowania na przyrodę. Jak wskazało PSZW, odbywa się to poprzez nałożenie na biznes obowiązku wzięcia odpowiedzialności za cały cykl życia produktów i opakowań.

– ROP to wyjście poza gospodarowanie odpadami. To narzędzie służące ograniczeniu ich ilości, myślenie o całkowitym wpływie opakowania na środowisko dzięki ekoprojektowaniu. Możliwość poprawy wskaźników zbiórki i recyklingu, tak, by Polska nie płaciła wielomiliardowych kar i przede wszystkim szansa na wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym – skomentowała Joanna Kądziołka, prezes PSZW.

W środę 26 marca br. przedstawiciele organizacji samorządowych, przedsiębiorcy branży gospodarki odpadami i reprezentanci strony społecznej zwrócili się z apelem o pilne wdrożenie sprawiedliwego systemu ROP w Polsce.

Według organizacji, warty odnotowania jest fakt, iż Polska jako członek Unii Europejskiej miała obowiązek wdrożyć system ROP już w styczniu 2023 r. Mimo wielu debat i dyskusji na ten temat Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal nie wprowadziło stosownych przepisów. Potrzebne jest jak najszybsze zapewnienie przepływów finansowych od wprowadzających, które trafią do gminnych systemów gospodarowania odpadami – podkreśliło PSZW.

W opinii PSZW, w ustawie o ROP należy wprowadzić zapisy dotyczące minimalnej zawartości recyklatu. Tym samym należy zobligować producentów do wykorzystania surowców wtórnych w wytwarzaniu nowych opakowań lub produktów. To – wg PSZW – krok w kierunku gospodarki cyrkularnej i zwiększenie zapotrzebowania na surowce z recyklingu.

Jakie organizacje podpisały apel gmin i branży odpadowej?

Unia Europejska szacuje, że 30% opakowań nie nadaje się do recyklingu, dlatego w Polsce wszystkie opakowania powinny spełniać ten wymóg, podlegając certyfikacji instytucji do tego powołanej, która wypracuje szczegółowe wymagania wspólnie z branżą recyklingu – dodała organizacja.

Wprowadzający, którzy nie wykonają obowiązków w zakresie ROP powinni ponosić z tego tytułu kary finansowe. Według PSZW, kara taka powinna mieć postać opłaty produktowej, której wysokość powinna wynosić kilka tysięcy euro za tonę, co skutecznie zachęci przedsiębiorców do uczestniczenia w systemie.

Podpisując apel, PSZW wsparła postulat gmin, które uważają, że własność odpadów powinna pozostać w ich rękach.

– Chcemy równocześnie podkreślić, że ROP powinien wejść w Polsce razem z systemem kaucyjnym, czyli 1 stycznia 2025 r. – dodała Joanna Kądziołka.

Stanowisko podpisały – oprócz PSZW – następujące organizacje: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Rada RIPOK, ReLoop, IVW Polska oraz Stowarzyszenie Polski Recykling.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu