Rok w nowym systemie

Władze Wałbrzycha podsumowały pierwszy rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w mieście. Wałbrzych szybko dostosował się do przepisów i wymogów nowego systemu. W tym roku osiągniemy 15-procentowy poziom segregacji odpadów. To dwukrotnie lepszy wskaźnik niż przed wejściem w życie nowej ustawy – zaznaczył Roman Szełemej, prezydent miasta.
 
Liczba zlokalizowanych na terenie miasta pojemników i „gniazd” w zupełności pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców. Doskonale sprawdziły się również prowadzone okresowe akcje, typu „Wywalamy graty z chaty” (w październiku i kwietniu), odbieranie choinek po świętach Bożego Narodzenia czy elektroodpadów (raz na kwartał). – Współpracujemy też z 25 aptekami, na terenie których ustawiliśmy konfiskatory na przeterminowane leki – mówiła Aleksandra Winiarska z Urzędu Miasta w Wałbrzychu.
 
Wdrażanie nowego systemu to nie tylko stworzenie mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury w tym zakresie, ale także kontrola, czy dopełniane są obowiązki w obszarze gospodarki odpadami. Nad tym czuwają m.in. strażnicy miejscy oraz pracownicy magistratu. Ich działania przypominają o obowiązku segregacji odpadów, przynoszą również coraz lepsze skutki edukacyjne.
 
Aktualnie władze miasta przygotowują kolejne ułatwienia dla mieszkańców. W opracowaniu jest elektroniczna deklaracja, analizowane są także modyfikacje w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki – planuje się zniesienie wydzielania bioodpadów i zbieranie ich razem z odpadami zmieszanymi. Ponadto przygotowywana jest rozbudowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Na podstawie: www.um.walbrzych.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu