Rok doświadczeń

7 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja pt. „Rok doświadczeń w budowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. W jej ramach podsumowano kampanię edukacyjną pod hasłem „Segregujesz – środowisko ratujesz”.
 – Jeśli będziemy źle zarządzać środowiskiem przyrodniczym, przyszłe pokolenia będą cierpieć z tego powodu. Najważniejsza jest nasza świadomość. Musimy zadbać o recykling, ale też o edukację u najmłodszych pokoleń. Przed nami nowa perspektywa, a w niej 8,5 mln euro na gospodarkę odpadami – powiedziała Elżbieta Polak marszałek woj. lubuskiego.
 
O ogólnopolskich doświadczeniach po roku funkcjonowania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówił Wojciech Janka, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. – Gminy najchętniej zawierają kontrakty na 18 miesięcy, a najmniej jest umów na okres dwóch i trzech lat. We wszystkich województwach widoczna jest tendencja wydłużania okresu zawierania umów, przeciętny okres wynosi 19,7 miesiąca. Wartość zawartych umów w ujęciu rocznym to 3,3 mld zł – wyliczał dyrektor Janka.
 
Jednym z punktów spotkania była debata pt. „Konsekwencje i perspektywy śmieciowej rewolucji”, z udziałem Alicji Makarskiej (prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze), prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jędrczaka (Uniwersytet Zielonogórski), Wojciecha Janki, Leszka Banacha (dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze) oraz Pawła Sługockiego (dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).
 
konferencja
 
Ponadto zaprezentowano wystawę prac konkursowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, wykonanych w ramach kampanii edukacyjnej. Podczas konferencji wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursu. Został on przeprowadzony w 15 szkołach.
 
Na podstawie: http://lubuskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu