Rekultywacja kwatery składowiska

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w „Orlim Stawie”

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (oznaczonej numerem 1) na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) jest na ukończeniu – informują ZUOK i Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG).

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w ZUOK – prace na finiszu

Dobiegają końca prace związane ze wspomnianą rekultywacją kwatery składowiska odpadów, który to proces rozpoczął się w 2016 r. Zgodnie z planem, rekultywacja kwatery składowiska odpadów, obejmowała kilka faz rozłożonych na poszczególne lata.

Jednocześnie ZUOK i ZKG zaznaczają, że rekultywacja składowiska odpadów obejmuje szereg ustaleń dotyczących sposobu i zakresu wykonania robót, a także późniejszego zagospodarowania terenu. Istotą rekultywacji składowiska odpadów jest stworzenie, poprzez zabiegi techniczne, agrotechniczne i uprawowe takich warunków, aby naturalne procesy przemian biochemicznych zachodzące wewnątrz składowiska przebiegały w sposób możliwie najszybszy, przy jak najmniejszym niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko. Zabiegi minimalizujące zagrożenia dla składowisk polegają głównie na uszczelnieniu złoża odpadów oraz stworzeniu rekonstrukcji warstwy roślinotwórczej wraz z pokrywą roślinną.

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów – etapy rekultywacji

Rekultywację składowiska przeprowadzono w dwóch zasadniczych etapach: rekultywacji technicznej i rekultywacji biologicznej.

Techniczne zamknięcie kwatery nr 1 polega na ukształtowaniu jej wierzchowiny, w taki sposób, aby otrzymać spadek terenu gwarantujący swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych – tłumaczą ZUOK – ZKG. Zastosowanie warstwy uszczelniającej składającej się m.in. z bentomaty oraz zainicjowanie zabudową biologiczną całego depozytu ograniczyć ma pionową filtrację wody, tj. do wnętrza masy odpadów.

Rekultywacja kwatery składowiska

Rekultywacja biologiczna ma natomiast za zadanie odtworzenie i ukształtowanie nowych biologicznych wartości użytkowych gleby oraz zabezpieczenie stateczności zboczy składowiska przez zabudowę biologiczną, a także ochronę przeciwerozyjną wierzchowiny i zboczy składowiska. Rekultywacja biologiczna kwatery nr 1 zostanie wykonana poprzez obsianie jej mieszankami traw.

Inwestycja realizowana jest przy współpracy z firmami TOMBET z Korytnicy i BUDEKO z Dopiewa.

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów z dofinansowaniem

Wartość realizowanego projektu ma sięgnąć niespełna 2 mln zł, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje rekultywację kwotą 850 tys. zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZUOK i ZKG

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama