Ilości posegregowanych odpadów

Rekordowe ilości posegregowanych odpadów w łódzkiej sortowni

Informację o rekordowej ilości posegregowanych odpadów w łódzkiej sortowni przekazał Urząd Miasta Łodzi (UM). Magistrat wskazał wczoraj (poniedziałek 15. listopada), że do tej pory odzyskano ponad 12,1 tys. ton surowców. To tyle samo co przez cały ubiegły rok, a jak zapewnia UM, do końca roku ta ilość na pewno się zwiększy.

Magistrat przekazał informację o ilości posegregowanych odpadów w łódzkiej sortowni

Łódzki magistrat zaznacza, że rośnie ilość generowanych odpadów i wskazuje, że przeciętny łodzianin wytwarza ich średnio ok. 360 kg rocznie. Średnia dla Polski jest podobna, a średnia Unii Europejskiej wynosi 500 kg/osobę rocznie – dodaje UM. „W 2020 odzyskaliśmy i sprzedaliśmy 12099 ton surowców. Był to bardzo dobry (rekordowy wynik) w porównaniu do lat poprzednich. Obecnie jest to już ponad 12 100 ton. Dla porównania: w 2019 odzyskano 6819 ton, a w 2018 roku – 5324 tony” – podał łódzki magistrat.

– Naszym planem na rok 2021 jest odzyskanie i sprzedaż ponad 13 tys. ton surowców wtórnych – mówi Tomasz Kacprzak, dyrektor ds. gospodarki odpadami w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Łódź (MPO).

Zwiększanie ilości odpadów poddanych recyklingowi jest możliwe dzięki kilku czynnikom, a jednym z nich jest coraz większa świadomość mieszkańców, i co za tym idzie, coraz lepsza segregacja odpadów. Poprawę widać przede wszystkim w jakości sortowania kartonu i papieru (niebieski pojemnik) oraz szkła (zielony pojemnik) – podkreśla UM.

– Dodatkowym elementem zwiększającym ilość posegregowanych opadów jest także bardziej wydajna praca na sortowni – poprzez zwiększenie zatrudnienia w grupie sortowaczy oraz zmianę organizacji pracy i zwiększenia czasu pracy linii sortującej. Obecnie w sortowni pracuje około 150 osób na dwie zmiany – dodaje Tomasz Kacprzak.

Ilości posegregowanych odpadów w podziale na różne surowce

Samych odpadów, które są dostarczane do sortowni jest mniej więcej tyle samo, co w zeszłym roku – zaznacza magistrat.

Jednym z głównych rodzajów zbieranych odpadów jest karton. Po 10 miesiącach tego roku sprzedano ponad 3200 ton tego surowca, a w całym 2020 r. było to 3155 ton. Warto zaznaczyć, że jedna sprasowana bela (paczka) kartonu waży ok. 500 kg i jest warta ok. 250 zł. W ciągu jednego dnia w łódzkiej sortowni odzyskuje się ok. 15 ton kartonu.

Kolejny rodzaj odzyskiwanego surowca to papier. W ciągu minionych 10 miesięcy tego roku sprzedano 1000 ton papieru (w całym 2020 było to 1000 ton). Jedna sprasowana paczka waży ok. 500 kg i podobnie jak karton jest warta ok. 250 zł. W ciągu jednego dnia odzyskuje się ok. 4,5 tony papieru.

Szkło to następny odzyskiwany surowiec. Po 10 miesiącach tego roku sprzedano ponad 5245 ton tego materiału, podczas gdy w całym 2020 r. było to 5600 ton. Szkło jest „doczyszczane” ręcznie poza budynkiem sortowni, a wspomniane „doczyszczanie” polega na wyciąganiu worków foliowych, w których są wyrzucane butelki. Dlatego najlepiej by było, gdyby szkło do pojemników (kolor: zielony) było wrzucane bez opakowań foliowych. W ciągu jednego dnia odzyskuje się ok. 24 tony szkła – zaznacza UM.

Najdroższe jest aluminium!

Butelki PET to odzyskiwany surowiec, którego sprzedano, po 10 miesiącach br., ponad 700 ton (w całym ubiegłym roku było to 815 ton). Butelki PET są jednym z najdroższych surowców wtórnych. Jedna butelka waży ok. 40 gram, a w ciągu dnia odzyskuje się ok. 3,5 tony tego typu odpadów – wylicza UM i dodaje, że oznacza to, iż pracownicy sortowni ręcznie wyciągają ponad 80 tys. butelek dziennie! Jedna sprasowana paczka tego surowca waży ok. 250 kg i jest w niej 6250 butelek. Dziennie prasuje się średnio 14 paczek z odzyskanymi odpadami typu PET.

Najdroższym surowcem wtórnym odzyskiwanym w łódzkiej sortowni jest aluminium. Po 10 miesiącach sprzedano 72,5 tony (w całym 2020 – 75 ton) tego materiału. Magistrat wskazuje, że jedna sprasowana paczka waży ok. 300 kg i jest warta ok. 2 tys. zł. Dziennie odzyskuje się ok. 300 kg aluminium. Jedna puszka waży około 20 gram, co oznacza, że dziennie odzyskiwanych jest 15 tys. puszek! – wyliczają UM i MPO.

Duże ilości posegregowanych odpadów to większe oszczędności finansowe

Ponadto, odzyskiwane są: folia, pojemniki po chemii gospodarczej, butelki po ketchupach, majonezach, szamponach i innych kosmetykach, a także metale żelazne i drewno. Miejscy urzędnicy podkreślają, że dzięki sprzedaży surowców wtórnych powstają w sortowni oszczędności, które zwracane są do budżetu miasta.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Łódź

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama