Recyklingowe porozumienie

27 sierpnia br. zawarto Porozumienie w sprawie recyklingu opakowań wielomateriałowych. Sygnowali je marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej. Na jego mocy PIG stworzy system zbierania zużytych opakowań i ich odzysku. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców i szansa na oszczędności.
 
wielomaterialowe porozumienie
 
Treść Porozumienia zawiera m.in. cele i termin realizacji zadania, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu, a także sposób ich kontroli.
 
Na podstawie: www.wzp.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu