Recykling tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych – Globalna Konferencja TOMRA Leads 2019

Liderzy i wpływowi gracze na rynku recyklingu i gospodarki odpadami zebrali się na Globalnej Konferencji TOMRA Leads 2019 w celu omówienia rozwiązań w zakresie problemów związanych z odpadami z tworzyw sztucznych. Dwudniowe wydarzenie pod nazwą „Recykling w świecie tworzyw sztucznych”, które odbyło się 4 i 5 czerwca br. w Sofii w Bułgarii, poświęcone było trendom i innowacjom w łańcuchu wartości w sektorze tworzyw sztucznych. Jak podaje firma TOMRA Sorting Recycling, 214 delegatów z 31 krajów miało również okazję zobaczyć, w jaki sposób technologie TOMRA Sorting Recycling pomagają odzyskać materiały nadające się do ponownego wykorzystania z odpadów z gospodarstw domowych w nowym zakładzie recyklingu tworzyw sztucznych wartym 40 mln euro.

Była to trzecia edycja odbywającej się raz na dwa lata konferencji TOMRA Leads Global – wydarzenia ukierunkowanego na dzielenie się wiedzą i przyspieszenie postępu w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami. Wydarzenie to nie tylko prezentacje, ale także dyskusje i możliwości nawiązania nowych kontaktów. Uczestnicy mogli także wziąć udział w wizycie w zakładzie Integra Plastics w mieście Elin Peli w pobliżu Sofii.

Konferencje TOMRA Leads Global okazują się użytecznym i popularnym forum wymiany informacji i pomysłów. W centrum uwagi tegorocznego wydarzenia znalazło się coś, co głęboko niepokoi setki milionów ludzi na całym świecie: co można zrobić, aby uporać się z wyrzucanym tworzywem sztucznym gromadzonym na składowiskach odpadów, dryfującym w oceanach i uśmiercającym morskie formy życia. Konferencja pokazała istotną rolę, jaką do odegrania ma recykling odpadów z tworzyw sztucznych, jednocześnie stwarzając korzyści dla środowiska i szanse biznesowe. Odpady mogą być cenne – skomentował Tom Eng, wiceprezes i szef TOMRA Sorting Recycling.

Spostrzeżenia na temat kierunku rozwoju recyklingu

Drugiego dnia konferencji, wysokiej klasy prelegenci podzielili się spostrzeżeniami na temat kierunku, w którym zmierza rynek recyklingu, gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz roli materiałów pierwotnych i modeli inwestycji finansowych. Tom Eng otworzył tę część konferencji przemówieniem powitalnym zatytułowanym „Przyszłość recyklingu – czy jesteś gotowy?” Wiele odpowiedzi na to pytanie padło w prezentacjach i odbywających się po nich dyskusjach panelowych – podkreśla firma TOMRA.

Do południa wygłoszono pięć prezentacji. Dr Volker Rehrmann, wiceprezes i dyrektor ds. gospodarki obiegu zamkniętego w firmie TOMRA, przedstawił poglądy tej firmy na GOZ i rolę, jaką będzie odgrywała firma TOMRA. Andy Grant, dyrektor techniczny w Local Government Eunomia Research &Consulting, mówił natomiast o systemach gromadzenia odpadów i ich wpływie na recykling tworzyw sztucznych. Z kolei Herman Van Roost, menadżer ds. rozwoju biznesowego w Recycling, TOTAL Refining & Petrochemicals, wygłosił prezentację na temat podstaw w zakresie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych i wyzwań dotyczących innowacji. Tymczasem profesor Ed Kosior, dyrektor zarządzający w firmie konsultingowej Nextek, przybliżył temat możliwości recyklingu tworzyw sztucznych. Z kolei Iilya Kardashliev, dyrektor w Departamencie Infrastruktury Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wyjaśniła modele finansowe wspierające inwestycje w recykling tworzyw sztucznych.

Dyskusja o łańcuchu wartości tworzyw sztucznych oraz o wymianie informacji i pomysłów

Po południu uczestnicy mieli możliwość wyboru – mogli wziąć udział w konferencji na temat recyklingu tworzyw sztucznych lub w odbywającej się w tym samym czasie – konferencji legislacyjnej. Obie konferencje zakończyły dyskusje.

Jeden z paneli poświęcony był pokonywaniu wyzwań w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych. Dyskusja została zapoczątkowana przez László Székely’ego, dyrektora ds. zarządzania nowymi tworzywami sztucznymi w firmie TOMRA, a następnie głos zabrał Graeme Smith, dyrektor ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Grupie Mondi. Przedstawił on studium przypadku dotyczące wymagań recyklera. Następnie odbyła się godzinna dyskusja, w której udział wzięli László Székely, Herman Van Roost, Volker Rehrmann, Ed Kosior i Graeme Smith, a przewodniczył jej Jim Keefe, wydawca magazynu Recycling Today.

Recykling tworzyw sztucznych

Dyskusja dotyczyła także wymiany informacji i pomysłów na to, jak przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i gospodarką odpadami powinny reagować na zmieniające się przepisy. Tina Adjic, starszy konsultant ADSinsight, przedstawiła aktualne informacje na temat ustawodawstwa Unii Europejskiej (UE) w zakresie odpadów. Chcąc przedstawić aktualny stan rzeczy, Fabrizio Radice, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży i marketingu w TOMRA Sorting Recycling, przeanalizował w jaki sposób materiały są poddawane recyklingowi oraz jak nowe ustawodawstwo wpłynie na obecnie stosowane praktyki, a także jakie będą nowe wymagania dotyczące projektowania opakowań. W trakcie dyskusji, w którą zaangażowani byli Andy Grant, Tina Adjic, Fabrizio Radice i Roland Ramusch, a której przewodniczył Thomas Morgenstern, wiceprezes TOMRA ds. rządowych, dokonano dalszej analizy zbieżności ustawodawstwa i biznesu.

Gościom konferencji przypomniano również o znaczeniu GOZ, kiedy Kristine Berg, doradca ds. gospodarki obiegu zamkniętego w firmie TOMRA, przedstawiła materiał wideo na temat wyprawy żeglarskiej eXxpedition 2018, w której wzięła udział załoga złożona z samych kobiet. Pokazało to z szokującą klarownością, dlaczego rozległy odcinek oceanu przemierzony przez wyprawę, znany jest jako Wielka Pacyficzna Plama Śmieci.

Recykling tworzyw sztucznych – wizyta w zakładzie przetwarzania odpadów

Aby zobaczyć, jak wygląda recykling tworzyw sztucznych w rzeczywistości, uczestnicy konferencji zwiedzili nowe obiekty firmy Integra Plastics. Ta warta 40 mln euro instalacja położona jest na obrzeżach Sofii i została uruchomiona w lutym 2019 r. Nowy zakład zatrudnia 85 osób i wykorzystuje 14 maszyn TOMRA AUTOSORT. Jedno z urządzeń AUTOSORT sprzężono z systemem laserowego wykrywania przedmiotów (LOD), a dwa zostały opracowane specjalnie dla tego zakładu do sortowania czarnych materiałów elastycznych. Jak podaje TOMRA Sorting Recycling, roczne zdolności przetwarzania zmieszanej folii pokonsumenckiej wynoszą 40 tys. ton.

Specjalnością firmy Integra jest produkcja najwyższej jakości recyklowanego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) oraz granulek polipropylenu (PP). Aby doświadczyć tego na własne oczy, uczestnikom konferencji zaprezentowano cały proces recyklingu tworzyw sztucznych w firmie Integra.

Recykling tworzyw sztucznych

Odpady z tworzyw sztucznych są przywożone w belach, otwieranych następnie przez rozwijarkę, i cięte przez duży rozdrabniacz. Rozdrobniony materiał jest przenoszony liczącym ponad kilometr systemem przenośników, na których separator magnetyczny i sito oddzielają niepożądane materiały. Są wśród nich m.in. metale. Następnie materiał jest sortowany przez separatory TOMRA, w razie potrzeby, na sześć strumieni, według rodzaju poliolefin i koloru. Po umyciu i osuszeniu płatki tworzyw sztucznych są ostatecznie oczyszczane z wszelkich pozostałych zanieczyszczeń, kolorów i/lub materiałów innych za pomocą dodatkowych urządzeń TOMRA, a następnie przekazywane do regranulacji. Wtedy tworzywa sztuczne są prasowane, topione, filtrowane, odgazowywane, homogenizowane i przekształcane w pelet. W końcowym etapie pelet jest pakowany w jednotonowe worki, gotowe do ponownego użycia w szerokim zakresie zastosowań. Integra jest w stanie wyprodukować żywice dostosowane do potrzeb klienta, np. różne gatunki materiałów w połączeniu z różnymi kolorami.

fot. TOMRA Sorting Recycling

artykuł promocyjny