recykling pojazdów

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Nawet tonę plastiku i tworzyw sztucznych można odzyskać po właściwym przetworzeniu pięciu samochodów. W czasach, gdy walczymy o ograniczenie użycia plastikowych słomek, naczyń, sztućców i opakowań, rzadko zadajemy sobie pytanie o to, co dzieje się z materiałami, z których zbudowane są samochody. Fakty są takie, że gdyby zgodnie z przepisami przetworzyć jedynie 5 samochodów, pozwoliłoby to odzyskać prawie tonę tworzyw sztucznych! – podkreśla firma Stena Recycling.

Niemal każdy przedmiot, kiedyś przestaje być używany i staje się odpadem oraz potencjalnym źródłem surowców wtórnych. Proces recyklingu jest niezbędnym elementem zrównoważonej gospodarki. Głównie ze względu na ochronę środowiska, w tym konieczność ograniczania poziomu wykorzystania surowców naturalnych, których zasoby stale się kurczą. Nie inaczej jest w przypadku samochodów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w ubiegłym roku w Polsce było zarejestrowanych prawie 30 mln samochodów. Na świecie liczbę pojazdów samochodowych w 2015 r. szacowano na ponad 1,1 mld sztuk – zaznacza Stena Recycling.

W 2017 r. wg Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wyrejestrowano w Polsce 581 tys. pojazdów, z których 88,5% zostało zezłomownaych. Dokonując zatem prostej kalkulacji można zauważyć, że z każdym rokiem z polskich dróg znika niemal 600 tys. ton materiałów, które są przetwarzane w stacjach demontażu pojazdów – wylicza stena Recycling.

30 rodzajów materiałów nadających się do ponownego wykorzystania

Z wyliczeń ekspertów firmy wynika, że obecnie każdy samochód składa się średnio w 77% z metali żelaznych i nieżelaznych. Pojazdy w 16% zbudowane są z tworzyw sztucznych oraz w 7% z innych surowców. Niemal wszystkie te materiały mogą być ponownie wykorzystane do wytworzenia nowych produktów. Każde auto to bowiem ponad 30 rodzajów materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Przy zastosowaniu zgodnych z prawem i przyjętymi normami procesów, co najmniej 85% z nich powinna powrócić do obiegu. I nie chodzi już tylko o różnego rodzaju metale. Coraz większe znaczenie w produkcji pojazdów zyskuje wiele rodzajów tworzyw sztucznych, które w przypadku niektórych modeli stanowią już nawet kilkanaście procent ich masy.

Przy prawidłowym procesie recyklingu odzyskiwać można stal, metale nieżelazne, ale również tekstylia, czy nawet elementy plastikowe. – Wielu właścicieli samochodów w Polsce nie wie, że aż 95% z masy ich wycofanego z eksploatacji pojazdu może „żyć dalej”. Ważne jest jednak, by cały proces demontażu i recyklingu został przeprowadzony w sposób zgodny z przyjętymi normami i przede wszystkim przez kompetentne podmioty. Doświadczeniem oraz efektywnością wypracowanych procesów muszą wykazać się nie tylko stacje demontażu, ale również firmy, które w sposób odpowiedzialny przetworzą pozyskane z rozbiórek aut surowce – mówi Jacek Przybył, ekspert Stena Recycling.

Złomowanie poza licencjonowanymi stacjami demontażu

Czy w Polsce, nazywanej często „złomowiskiem Europy”, samochody poddawane kasacji są ponownie wykorzystywane w przemyślany i należyty sposób? Czy Polacy wiedzą, jak zachować się w sytuacji, w której ich wysłużony pojazd powinien zostać zezłomowany? – pyta Stena Recycling.

Polska znajduje się w czołówce najbardziej zmotoryzowanych państw europejskich, biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych pojazdów (30 mln). Niestety, tylko 20 mln pojazdów posiada ważną polisę OC. Czy to znaczy że 1/3 pojazdów porusza się pod drogach bez ważnego ubezpieczenia? Samochody „widma” prawdopodobnie zostały zezłomowane poza licencjonowanymi stacjami, a co za tym idzie, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Celem takiego zabiegu są niższe koszty prowadzenia „działalności”, ponieważ substancje zagrażające środowisku nie muszą być utylizowane bądź unieszkodliwiane w przystosowanych do tego instalacjach, lecz często dostają się do gleby i wód gruntowych. Warto zatem uświadomić sobie z jakim problemem mamy obecnie do czynienia i wziąć również na siebie odpowiedzialność za prawidłowy demontaż aut, który pozwoli na efektywny recykling wykorzystywanych do ich produkcji materiałów – podkreśla Stena Recycling.

Zrównoważony rozwój to obecnie nie tylko trend, ale również element kultury organizacyjnej świadomych firm, także tych działających w branży motoryzacyjnej. Dobrym przykładem świadomego działania producenta aut w ramach rozwoju technologii i procesów recyklingowych w motoryzacji jest nasza współpraca z Volvo Cars. W jej ramach Stena wspiera Volvo w efektywnym gospodarowaniu odpadami produkcyjnymi, które dzięki zachowaniu właściwości mechanicznych i wysokiej jakości, mogą być ponownie wykorzystywane do produkcji podzespołów – komentuje Piotr Bruździak, dyrektor ds. Sprzedaży w Stena Recycling.

Jak przebiega recykling pojazdów?

Obowiązująca aktualnie dyrektywa z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji zakłada (2000/53/WE), że od 1 stycznia 2015 r. poziom odzysku materiałów ze złomowanych samochodów powinien wynosić co najmniej 95%, natomiast stopień recyklingu musi obejmować aż 85% z nich.

Proces recyklingu pojazdów podzielić można na szereg czynności. Najpierw jest sprawdzenie ogólnej kondycji samochodu i przygotowanie wybranych części do ich ponownego użycia. Następnie usunięcie płynów eksploatacyjnych (recykling i unieszkodliwianie), demontaż i selekcja elementów. W dalszej kolejności prowadzone są recykling materiałów, czy wykorzystanie rozdrobnionych elementów jako źródła energii.

Jak zaznacza firma, na każdym z wymienionych etapów niezbędne jest jednak zachowanie odpowiednich procedur, tak by zminimalizować ewentualne błędy, mogące mieć negatywny wpływ na środowisko. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg tego procesu spoczywa w dużej części właśnie na stacji demontażu pojazdów oraz zakładach dalszego przetwarzania, do których trafiają elementy pojazdów.

W czasach, w których ograniczamy używanie plastikowych słomek, sztućców, naczyń czy opakowań, a przychylność otoczenia zyskuje się kupując odzież szytą z materiałów pochodzących z recyklingu, warto wiedzieć, że pojazdy są źródłem cennych surowców i po wycofaniu z eksploatacji powinny zostać przekazane odpowiedniej stacji demontażu oraz zakładowi przetwarzania, który przeprowadzi sprawny, efektywny i bezpieczny dla środowiska proces recyklingu. Być może jako konsumenci doczekamy czasów, w których usiądziemy za kierownicą samochodu wyprodukowanego z surowców odzyskanych z naszego poprzedniego pojazdu – zaznacza Stena Recycling.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Stena Recycling

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny