recykling odpadów komunalnych

Recykling odpadów komunalnych ze wsparciem

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem przejdzie kompleksową modernizację – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Inwestycja ma pozwolić na zwiększenie ilości odpadów komunalnych, które poddawane są recyklingowi.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma prawie 8 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO).

Prawie 8 mln zł z RPO na recykling odpadów komunalnych

Otrzymane środki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku zainwestuje w zwiększenie ilości odpadów odzyskiwanych podczas recyklingu – zaznacza UMWM, czyli w procesie pozwalającym na ponowne wykorzystanie surowców. W tym celu przebudowana zostanie linia technologiczna do sortowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem. Zaplanowano również zakup nowych urządzeń służących zwiększeniu ilości odzyskiwanych odpadów.

Dzięki środkom unijnym przebudowane zostaną istniejące kabiny sortownicze i znajdujące się w nich instalacje klimatyzacyjne. Zmodernizowane będą także instalacja sprężonego powietrza z uwzględnieniem nowych sorterów oraz instalacja energetyczna. Pozyskane fundusze pozwolą na rozwój instalacji informatycznej oraz włączenie nowych urządzeń do istniejącego systemu sterowania linią sortowniczą.

W przedsiębiorstwie powstaną również punkty napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych” uzyskało dofinansowanie w wysokości niemal 8 mln zł. Całkowity koszt projektu oszacowany został na prawie 12,4 mln zł.

Umowę w sprawie dofinansowania podpisali Adam Struzik, marszałek województwa oraz Dariusz Matuszewski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny