wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów

Recyklerzy postulują wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów

Reprezentanci branży recyklingu spotkali się z Jackiem Ozdobą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu (MK). Recyklerzy postulowali jak najszybsze wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) w formie realnego przeniesienia kosztów zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych na wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek – poinformowało Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej (PAP) na podstawie informacji przekazanej przez Stowarzyszenie „Polski Recykling”.

Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów i niezbędne inwestycje

Stowarzyszenie podkreśliło, że bez silnego bodźca finansowego branża recyklingu pozostanie w głębokiej zapaści, a Polska nie wykona obligatoryjnych poziomów recyklingu.

Wprowadzony przez Unię Europejską (UE) podatek od plastiku niepoddanego recyklingowi ma być narzędziem motywującym do wykorzystania recyklatów, ale skuteczniejszym działaniem jest wdrożenie obligatoryjnego wykorzystania surowca z recyklingu w opakowaniach i produktach – przekonuje „Polski Recykling” i dodaje, że trzeba szukać skuteczniejszego rozwiązania, w którym opodatkowane będą te opakowania i produkty, do produkcji których nie został wykorzystany recyklat na poziomie co najmniej 30%. Przedstawiciele branży recyklingu podnoszą przy tym, że w Polsce niezbędne jest inwestowanie w przygotowanie systemu zbierania, sortowania i przetwarzania odpadów PET, HDPE, PP i LDPE. Miałoby to pozwolić na zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych, co skutkowałoby dodatkowo niższym podatkiem, który Polska będzie musiała zapłacić do budżetu UE.

Stowarzyszenie zaznaczyło przy tym, że wiceminister Ozdoba, przedstawił niedawno plany poluzowania obostrzeń dla przedsiębiorców gospodarki odpadami, jednak nie ze wszystkimi jego pomysłami branża recyklingu się zgadza.

Negatywnie o zniesieniu obowiązku monitoringu

Plany Ministerstwa odnośnie zniesienia obowiązku monitoringu magazynów odpadów mogą spowodować, że uczciwi przedsiębiorcy, którzy dostosowali się do przepisów w wymaganym terminie i ponieśli wysokie koszty będą w gorszej sytuacji niż ci, którzy zwlekali z wykonaniem obowiązku. Dodatkowo zniesienie obostrzeń w systemie wizyjnym może ponownie doprowadzić do serii pożarów składowisk i magazynów odpadów, gdyż ułatwi to uniknięcie odpowiedzialności nieuczciwym przedsiębiorcom – zaznacza Stowarzyszenie.

Recyklerzy również ze zdziwieniem przyjęli propozycję powrotu do możliwości magazynowania odpadów przez 3 lata zamiast przez rok. Jak podkreśliło Stowarzyszenie, z ich doświadczenia wynika, że odpady, które są magazynowane powyżej kilku miesięcy nie nadają się już do recyklingu materiałowego. – Jak ktoś magazynuje odpad przez ponad rok, to nigdy nie miał zamiaru poddać go recyklingowi. Nawet odpady magazynowane pod dachem po kwartale tracą swoją jakość – przekonuje Zbigniew Trejderowski z firmy Conkret.

Zniesienie obowiązku zabezpieczenia roszczeń przyjęte z optymizmem

Z dużym optymizmem recyklerzy odebrali natomiast informację o zniesieniu obowiązku zabezpieczenia roszczeń finansowych dla zakładów prowadzących recykling. Z uwagi na brak odpowiednich produktów na rynku polis i ubezpieczeń jest to jednym z największych obciążeń dla recyklerów – tłumaczy Stowarzyszenie i dodaje, że w przypadku zakładów recyklingowych, w znakomitej większości odpad jest surowcem mającym wartość dodatnią i ich utrata oznaczałoby znaczące straty materialne.

Na podstawie centrumprasowe.pap.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny