Puławski ZUOK w nowej odsłonie

Po niemal dwóch latach prowadzonych robót budowlanych zakończono z sukcesem projekt modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Puławach. 30 września br. uroczyście przekazano obiekt do eksploatacji. Inwestycję prowadził tamtejszy Zakład Usług Komunalnych.
 
W ramach projektu pn.„Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy i Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach – poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów”, zmodernizowano i rozbudowano linię sortowniczą oraz segment przygotowania biofrakcji. Ponadto przedsięwzięcie objęło budowę segmentów obróbki frakcji energetycznej (RDF) i kompostowania w bioreaktorach zamkniętych, placu dojrzewania i waloryzacji biostabilizatu/kompostu oraz nowej kwatery składowania odpadów. Powstały również drogi i place manewrowe, a także pomieszczenia socjalno-sanitarne. Cały teren ZUOK-u ogrodzono i zagospodarowano zielenią ochronną. W ramach projektu przewidziano także zakup maszyn i urządzeń transportu wewnątrzzakładowego i obsługi ZUOK-u.
 
puławy1
 
Zadanie pochłonęło blisko 47,5 mln zł brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w wysokości 28,9 mln zł.
 
fot. 2 x archiwum ZUK Puławy
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu