PSZOK

Problemowe odpady oddaj do PSZOK-u

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowe, stare opony czy puste opakowania po farbach – to odpady, które nie powinny trafiać do altany śmietnikowej. Mieszkańcy mogą oddać je w jednym z czterech stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Tylko w 2023 r. trafiło tam łącznie ponad 6 tys. ton odpadów – podkreślił Urząd m.st. Warszawy (UM).

PSZOK to specjalnie zorganizowane miejsce

Magistrat przypomniał, że PSZOK to specjalnie zorganizowane miejsce, w którym mieszkańcy mogą pozostawić problemowe odpady komunalne. Chodzi przy tym o odpady, które nie nadają się do wyrzucenia do żadnego z pięciu pojemników ustawionych w altanach śmietnikowych. To m.in. telewizory, lodówki, beton i gruz, glazura, terakota, puste puszki po farbach czy szkło okienne.

Obecnie w Warszawie działają cztery takie PSZOK-i:

·           na Białołęce (przy ul. Płytowej 1);

·           w Wilanowie (przy ul. Zawodzie 1);

·           na Woli (przy ul. Tatarskiej 2/4);

·           na Bielanach (przy ul. Kampinoskiej 1).

Każdy z nich jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-19:00, oraz w soboty między godz. 9:00 a 17:00.

Miejscy urzędnicy wskazali, że PSZOK-i na Woli i Bielanach prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO). Oba punkty rozpoczęły działalność rok temu. W tym czasie mieszkańcy dostarczyli do nich łącznie blisko 1300 ton odpadów. Najczęściej były to odpady wielkogabarytowe, gruz i zużyte opony. W ubiegłym roku średnio jeden na czterech mieszkańców wybrał PSZOK prowadzony właśnie przez MPO.

Najpopularniejszym PSZOK-iem był jednak ten w Wilanowie. W 2023 r. odwiedziło go ponad 18 tys. warszawiaków, czyli ponad połowa wszystkich osób odwiedzających stołeczne PSZOK-i. To również w tym punkcie oddano w ubiegłym roku najwięcej odpadów: ponad 3,1 tys. ton.

Co najczęściej trafia do punktów w stolicy?

W 2023 r. do warszawskich PSZOK-ów mieszkańcy oddawali najczęściej odpady budowlane i rozbiórkowe – to aż 43 proc. wszystkich odpadów zebranych w tych punktach. Dalej w kolejności znalazły się: odpady wielkogabarytowe (24 proc.), opony (5 proc.), elektrośmieci (4 proc.) i złom (2 proc.).

Porównując dane z 2022 r., w roku ubiegłym mieszkańcy oddali do PSZOK-ów znacznie więcej baterii i akumulatorów (wzrost o 233 proc.). Więcej oddano też złomu (o 136 proc.), przeterminowanych leków (o 98 proc.) czy rozpuszczalników i kwasów (96 proc.). Oddano też o 40 proc. więcej zużytych opon i elektroodpadów. Znacznie rzadziej warszawiacy pozbywali się tam natomiast odzieży (spadek o 74 proc.). Dużo mniej oddano też odpadów olejów i tłuszczów jadalnych (o 48 proc. mniej) i odpadów wielkogabarytowych (o 35 proc.).

O czym trzeba pamiętać, oddając odpady do PSZOK?

Mieszkańcy, którzy chcą oddać w PSZOK-u kłopotliwe i niebezpieczne odpady, powinni pamiętać o kilku kwestiach – przypomniał magistrat.

Po pierwsze, PSZOK-i przyjmują tylko odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców w gospodarstwach domowych. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie zostaną tam przyjęte. Należy zatem zagospodarować je we własnym zakresie, zamawiając kontener i zlecając odbiór firmie ze stosowanymi zezwoleniami.

Po drugie, UM przypomniał, że od 2023 r. obowiązują limity ilościowe na wybrane rodzaje odpadów. W ciągu jednego dnia mieszkaniec może dostarczyć do PSZOK-u maksymalnie cztery zużyte opony i 150 kg odpadów wielkogabarytowych. Limit dotyczy również odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Można ich przywieźć do 200 kg.

Należy pamiętać, że PSZOK nie przyjmie niesegregowanych odpadów komunalnych, a także: materiałów zawierających azbest, papy i styropianu budowlanego.

Z kolei odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach z oryginalną etykietą, która umożliwi identyfikację odpadu – dodał UM.

Więcej informacji o działalności PSZOK-ów można znaleźć na stronie warszawa19115.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozpsfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu