PSZOK zaczął obsługę mieszkańców

PSZOK zaczął obsługę mieszkańców Krosna

1 lipca br. przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie nastąpiło uroczyste otwarcie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u). Od tego właśnie dnia PSZOK zaczął obsługę mieszkańców. O tym fakcie poinformował Urząd Miasta Krosna (UM).

W Krośnie po uroczystym otwarciu PSZOK zaczął obsługę mieszkańców

Bardzo zależało nam, aby PSZOK był naszą wizerunkową inwestycją, która będzie zachęcać mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego z nimi postępowania. Zależało nam bardzo na walorach użytkowych PSZOK-u, tak aby mieszkańcy chętnie nas odwiedzali – powiedział podczas uroczystości Janusz Fic, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie (MPGK).

Jak wskazuje krośnieński magistrat, nowy PSZOK ma prowadzić odbiór wyselekcjonowanych odpadów, powstających w gospodarstwach domowych i ma to czynić w sposób zapewniający łatwy dostęp do tej usługi dla wszystkich mieszkańców miasta Krosna. Będzie w nim prowadzone selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych (trawy, liści i gałęzi), odpadów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego, a także popiołów oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Promocja ponownego użycia

Jak podaje UM, zadaniem PSZOK-u będzie także promowanie ponownego wykorzystywania przedmiotów i rzeczy posiadających wartość użytkową lub których wartość użytkowa może zostać przywrócona w wyniku naprawy. W związku z tym, na terenie punktu funkcjonować będzie strefa napraw i wydawania rzeczy. Przedmioty dostarczane przez mieszkańców znajdujące się w dobrym stanie bądź nieznacznie uszkodzone, ale nadające się do dalszego użytkowania, będą w PSZOK-u odkładane i magazynowane pod zadaszeniem. Jak zaznacza UM, te rzeczy które będą nieznacznie uszkodzone będą na miejscu naprawiane, a następnie wydawane mieszkańcom. Każdy kto będzie w potrzebie będzie mógł nieodpłatnie zabrać np. mebel, czy inny sprzęt i go eksploatować.

Magistrat dodaje, że planowane jest prowadzenie dedykowanej strony internetowej, na której umieszczane będą zdjęcia rzeczy nadających się do ponownego wykorzystania. Ma to ułatwić i rozpowszechnić ponowne używane rzeczy i nadanie im drugiego życia, by nie stały się odpadami. – Jeżeli tylko będą chętni na odzyskanie w ten sposób rzeczy będziemy tę działalność mocno rozwijać, gdyż będzie to przynosić pozytywne efekty nie tylko dla mieszkańców, ale też dla środowiska – skomentował prezes Fic.

Wyposażony w instalację fotowoltaiczną PSZOK zaczął obsługę mieszkańców

W ramach PSZOK-u powstała również ścieżka edukacyjna o tematyce gospodarki odpadami, w tym o segregacji i recyklingu.

Duży nacisk będziemy kłaść również na działania edukacyjne, które będziemy wykorzystywać do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności najmłodszych – podkreślił szef krośnieńskiego MPGK.

Obiekt wyposażony został również w instalację fotowoltaiczną o mocy 12,87 kW, która w znacznej mierze zapewnić ma energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania PSZOK-u.

Bardzo się cieszę, że w Krośnie powstał tak nowoczesny i przyjazny mieszkańcom i środowisku obiekt. Liczę na to, że mieszkańcy będą z tego chętnie korzystać, poprawiając efekty naszej gospodarki odpadami i przyczyniając się do wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków jeśli chodzi o recykling odpadów – zaznaczył Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Wartość inwestycji wyniosła niespełna 6 mln zł netto, czyli niemal 7,2 mln zł brutto, a budowa PSZOK-u została dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na podstawie www.krosno.pl

fot. UM Krosna

reklama

reklama

reklama

 

reklama