PSZOK

PSZOK z dofinansowaniem z RPO

W gminie Rzepiennik Strzyżewski będzie bardziej ekologicznie dzięki powstającemu tu punktowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO).

PSZOK z dofinansowaniem z RPO w Rzepienniku Biskupim

Koszt inwestycji to ponad 1,9 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowią środki z RPO. Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu podpisał Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego i Marek Karaś, wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski.

W myśl założeń dofinansowanego projektu, do końca 2020 r. PSZOK powstanie w miejscowości Rzepiennik Biskupi.

Mieszkańcy będą mogli przywieźć tam papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, drewno, przeterminowane lekarstwa i chemikalia. PSZOK będzie także przyjmować wyczerpane baterie i akumulatory, stare opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe odpady (np. meble) oraz pozostałości budowlane czy porozbiórkowe.

Dostarczane tu posegregowane odpady będą ważone na elektronicznej wadze, a następnie trafią do kontenerów dla odpowiedniej, jednej z 30 frakcji.
W punkcie zaplanowano także miejsce z przeznaczeniem na substancje niebezpieczne, które będą zbierane i magazynowane w specjalnych, zadaszonych i zamkniętych kontenerach.

Na ogrodzonym, oświetlonym i utwardzonym terenie obok pomieszczenia socjalno-biurowego i powstanie tu m.in.: pomieszczenie warsztatowo-magazynowe, wiata na kontenery oraz magazyn. W specjalnym punkcie napraw zatrudnieni pracownicy będą odnawiać i serwisować zgromadzone przedmioty. Następnie przekażą je bezpłatnie zainteresowanym mieszkańcom gminy.

W ramach projektu nie zabraknie także działań promocyjnych, informacyjnych, a przede wszystkim edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

partner medialny