PSZOK w Pile

PSZOK w Pile

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położony przy ul. Philipsa w Pile rozpocznie działalność od poniedziałku, 1. czerwca 2020 r. – poinformował Urząd Miasta Piły (UM).

PSZOK w Pile za niemal 2,5 mln zł

Jak podaje pilski magistrat, budowa PSZOK-u w Pile kosztowała niemal 2,5 mln zł, a sam obiekt został zrealizowany jako inwestycja Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (PRGOK). PSZOK który powstał na działkach udostępnionych przez władze Piły. Powierzchnia pilskiego PSZOK-u wynosi 3984 m2.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 14.00. Z PSZOK-u będą mogli korzystać mieszkańcy gmin należących do PRGOK-u, którzy złożyli deklarację i regularnie uiszczają opłatę za odbiór odpadów komunalnych, co będzie weryfikowane przez pracownika obsługującego punkt.

PSZOK w Pile – jeden z 13 takich obiektów

Przy okazji pilski magistrat podkreśla, że budowa 13 PSZOK-ów w 12 gminach to największa inwestycja PRGOK-u, a zarazem największy tego typu projekt w skali kraju. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 20,8 mln zł, z czego kwota dofinansowania udzielonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi ponad 14,6 mln zł.

Jak podaje UM, osiem PSZOK-ów, zlokalizowanych w dwóch powiatach, z powodzeniem już funkcjonuje. Znajdują się one w Okonku, Jastrowiu, Krajence, Wieleniu, Drawskim Młynie, Krzyżu Wielkopolskim, Czarnkowie Gajewie i Czarnkowie Brzeźnie. Od 1 czerwca zostaną uruchomione dla mieszkańców wszystkie punkty w powiecie pilskim, czyli zlokalizowane w Pile, Wyrzysku, Grabównie, Kaczorach i Ujściu. W sumie 13 PSZOK-ów będzie obsługiwało 173 tys. mieszkańców gmin należących do PRGOK-u – podsumowuje pilski magistrat.

Jakie odpady przyjmie PSZOK w Pile?

W pilskim PSZOK-u można będzie bezpłatnie zostawić odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony (z pojazdów do 3,5 tony i przeznaczonych do użytku prywatnego), odpady zielone, odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe, a także styropian. W punkcie będzie także odbierana stolarka okienna, szkło budowlane, odzież i tekstylia, a ponadto papier i tektura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale oraz przedmioty do naprawy i ponownego użycia.

Na podstawie www.pila.pl

fot. UM Piły

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama