PSZOK

PSZOK-i i sortownia z dofinansowaniem

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM), gminy Jastrzębia, Pionki i Warka, z regionu radomskiego, zainwestują fundusze unijne w budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Umowy o dofinansowanie projektów kwotą ponad 1,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) podpisali Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Zasada, wójt gminy Jastrzębia, Romuald Zawodnik, burmistrz Pionek oraz Roman Korczak, prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Warce.

Zmodernizują i wyposażą PSZOK w Jastrzębi

Jak podał UMWM, Gmina Jastrzębia otrzyma ponad 430 tys. zł dofinansowania unijnego na modernizację i wyposażenie PSZOK-u. Warto zaznaczyć, że całkowita wartość projektu została określona na 540 tys. zł.

Inwestycja obejmować będzie zakup i montaż wiat stalowych z zadaszeniem na kontenery na odpady. PSZOK zostanie również wyposażony w wagi, w tym jedną najazdową z oprzyrządowaniem. W istniejącym budynku zostanie przeprowadzony generalny remont i będzie zaadoptowany na potrzeby magazynowo-socjalne. W ramach projektu wykonane zostaną także prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, drogowe i montażowe. Podłoże zostanie przystosowane do wyłożenia kostką brukową. Wymieniona zostanie brama wjazdowa z furtką, ogrodzeniem i systemem monitoringu obiektu.

Jak wskazuje UMWM, modernizacja PSZOK-u przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i ułatwi segregację odpadów komunalnych.

W Pionkach powstanie PSZOK

Do gminy Pionki, na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, trafi ponad 430 tys. zł wsparcia unijnego. W ramach projektu zakupiony zostanie kontener biurowo-socjalny, w którym wykonane zostaną instalacje elektryczna, sanitarna i ogrzewanie elektryczne. Zakupiony zostanie komputer z oprogramowaniem komunalnym. PSZOK zostanie wyposażony w odpowiednie pojemniki, kontenery, palety oraz belownicę do odpadów. Oczywiście wykonane zostanie także utwardzenie i ogrodzenie terenu, modernizacja oświetlenia, a także montaż trzech bram wjazdowych, dwóch wiat stalowych oraz wagi najazdowej.

Realizacja projektu ma przyczynić się m.in. do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Pionki. PSZOK ma wpłynąć na rozwój selektywnej zbiórki odpadów, a tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska i stworzyć możliwości odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów. Całkowita wartość projektu została oszacowana na niespełna 540 tys. zł.

W Warce – PSZOK i sortownia odpadów zbieranych selektywnie

Z kolei w Warce powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i sortownia odpadów zbieranych selektywnie. W skład obiektu wejdzie: magazyn PSZOK – wiata o wymiarach 12×24 m i linia sortownicza (w kabinie sortowniczej) wraz z zadaszeniem – wiata o wymiarach 20×42 m. Zakupione zostaną także kontenery i pojemniki na odpady, prasa belująca z wywrotnicą, waga oraz wózek widłowy ze specjalistycznym oprzyrządowaniem.

W ramach projektu wykonane zostaną utwardzenie terenu i dróg wewnętrznych, kanalizacja deszczowa wraz z separatorem substancji ropopochodnych, zbiornikiem i drenażem rozsączającym. Wykonane zostaną również nowe nasadzenia zieleni.

Wysokość unijnego wsparcia sięga ponad 394 tys. zł, a koszt przedsięwzięcia oszacowano na niemal 2,3 mln zł.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny