PSZOK w Oleśnie

PSZOK w Oleśnie do rozbudowy

Prawie 12 milionów będzie kosztować rewitalizacja stadionu w Oleśnie, przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz wprowadzenie e-usług w urzędzie miasta – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO).

Unijne dofinansowanie wymienionych przedsięwzięć wyniesie niemal 7 mln zł.

PSZOK w Oleśnie do rozbudowy z unijnym wsparciem

Dokumenty niezbędne do przekazania unijnego dofinansowania przez Zarząd Województwa Opolskiego zostały podpisane 28 lutego w Oleśnie. – Dzięki tym umowom pokazujemy różnorodność i kompleksowość wykorzystania pieniędzy unijnych. W Oleśnie będą realizowane projekty, które wpływają na życie mieszkańców. E-usługi publiczne pomogą mieszkańcom w załatwianiu spraw urzędowych, remont stadionu w rekreacji. Niezbędna okazała się również rozbudowa selektywnego punktu odbioru odpadów – powiedział Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Oleśnie powinna zakończyć się w tym roku. Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu, w gminie Olesno kosztować będzie ponad 1,174 mln zł, a wartość dofinansowania unijnego wyniesie nieco powyżej 998 tys. zł.

Na podstawie www.umwo.opole.pl

fot. UMWO

reklama

reklama

reklama

reklama