Krosno: w 2023 r. PSZOK odwiedziło 27038 mieszkańców

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców. Według Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego (KHK) dowodzą tego statystyki z minionego roku. W 2023 r. PSZOK odwiedziło 27038 mieszkańców, tj. o ponad 5000 osób więcej niż w 2022 r. – Ten wynik dowodzi, że skutecznie udało się nam zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów – podkreślił Janusz Fic, prezes KHK.

Ile odpadów oddano do krośnieńskiego PSZOK-u?

W 2023 r. mieszkańcy Krosna oddali do PSZOK-u ponad 2959 ton odpadów selektywnie zebranych. Najwięcej było odpadów zielonych, ulegających biodegradacji, tj. blisko 1730 ton, a w dalszej kolejności plasowały się odpady wielogabarytowe (ponad 483 tony) i gruz (ponad 294 tony). Następne w były opakowania z tworzyw sztucznych (ponad 72 tony), popioły (70,5 tony), opakowania z papieru i tektury (blisko 57,5 tony). Później następowały materiały konstrukcyjne zawierające gips (43 tony), szkło budowlane, np. szyby okienne (ok. 24,5 tony) oraz opakowania ze szkła (ok. 24 tony), a także ponad 26 ton papy odpadowej.

Dodatkowo mieszkańcy oddali do PSZOK-u ok. 8 tys. sztuk opon, ponad 17 ton odzieży i ponad 9 ton tekstyliów. Do tego dochodzą 33 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym ponad 9 ton sprzętu zawierającego freony. W PSZOK-u zebrano również blisko 13 ton farb i tuszy, w tym drukarskich.

PSZOK odwiedziło 27038 mieszkańców – ile w jakich miesiącach?

Najwięcej osób skorzystało z usług PSZOK-u we wrześniu ub.r. Było to 3458 osób, przy czym zainteresowanie działalnością PSZOK-u było spore przez cały 2023 r. Na potwierdzenie KHK podał dane za kolejne miesiące od maja do listopada: maj – 2899 osób, czerwiec – 2470, lipiec – 3294, sierpień – 3117, październik – 3114, czy listopad – 2043 osoby.

– Myślę, że te liczby mówią sporo… Mieszkańcy Krosna chętnie korzystają z usług punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Cieszymy się z tego bardzo, ponieważ naszym celem budowy PSZOK był zachęcenie mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego postępowania z nimi. Niesłabnące, a wręcz rosnące zainteresowanie PSZOK, daje powody do satysfakcji, gdyż misją naszej spółki jest praca dla mieszkańców i dla środowiska – zaznaczył prezes Fic.

Przy tej okazji KHK zwrócił uwagę na organizację pracy PSZOK-u w sezonie jesienno-zimowym (od 1 grudnia do 31 marca). W tym czasie punkt w Krośnie pracuje trzy dni w tygodniu, tj. w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 11.00-18.00.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu