PSZOK-i będą otwarte cztery dni

PSZOK-i będą otwarte cztery dni w tygodniu

Urząd Miasta Rzeszowa (UM) poinformował, że tamtejsze PSZOK-i będą otwarte cztery dni w tygodniu. Od 1 kwietnia do 31 października punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli w skrócie PSZOK-i będą czynne dodatkowo także w piątki w godz. 10-18 – zaznacza UM. Magistrat przypomina, że na terenie Rzeszowa działają dwa PSZOK-i, które są zlokalizowane przy ul. Ciepłowniczej 11 i przy al. Sikorskiego 428.

PSZOK-i będą otwarte cztery dni zamiast trzech

Do tej pory PSZOK-i przyjmowały odpady trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18, a teraz będą otwarte także w piątki.

Decyzja o wydłużeniu pracy PSZOK-ów o kolejny dzień to – jak zaznacza UM – odpowiedź na potrzeby mieszkańców Rzeszowa, którzy – zwłaszcza w okresie wiosennym, letnim i na początku jesieni – chętnie korzystają z takiej możliwości pozbycia się odpadów. Dodatkowy dzień, kiedy PSZOK-i będą przyjmować odpady został wprowadzony by uniknąć kolejek, które się zdarzały.

Jakie rodzaje odpadów przyjmują rzeszowskie PSZOK-i?

Przy okazji UM przypomniał, jakie rodzaje odpadów są odbierane w PSZOK-ach. Są to przeterminowane leki, a także zużyte przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych igły i strzykawki. Ponadto PSZOK-i odbierają chemikalia – środki ochrony roślin i opakowania po takich środkach, a także rozpuszczalniki, farby i lakiery oraz opakowania po farbach i lakierach. W PSZOK-ach można też pozostawić kwasy i alkalia oraz środki chemiczne typu domowego. Punkty odbierają również termometry i inne odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: świetlówki, i żarówki energooszczędne. Rzeszowianie mogą w PSZOK-ach pozostawić meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, a także zużyte opony, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji oraz odpady opakowaniowe (o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07), papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama