PSZOK

PSZOK – efektywność i funkcjonalność

W obecnych realiach prawnych każda gmina (sama lub w porozumieniu z innymi samorządami) powinna posiadać punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

W dobie nakierowania na gospodarkę o obiegu zamkniętym, utworzenie na terenie PSZOK-u punktu napraw bądź punktu ponownego użycia wiąże się z wieloma korzyściami. Należą do nich m.in. uzyskanie dodatkowego przychodu ze sprzedaży takich przedmiotów, obniżenie ilości wytwarzanych odpadów, a co za tym idzie – także kosztów ich zagospodarowania czy proekologiczny wizerunek gminy. Funkcjonowanie wspomnianych punktów to również możliwość zatrudnienia osób wykluczonych społecznie oraz aktywizacja osób starszych czy współpraca m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, dzięki czemu możliwa staje się pomoc osobom potrzebującym.

PSZOK tematem konferencji w Poznaniu

Niestety, z prawnego punktu widzenia, powołanie do istnienia punktu napraw bądź ponownego użycia na terenie PSZOK-u może budzić pewne kontrowersje. O tym, jak w praktyce wygląda utworzenie takich punktów przy PSZOK-u, jakie są koszty ich funkcjonowania i jak to zrobić w polskich realiach będzie można dowiedzieć się podczas ósmej już edycji Ogólnopolskiej konferencji „PSZOK – Efektywność i funkcjonalność”.
Tym razem organizator – firma Ekorum – zaprasza uczestników do Poznania. W dniach 13-14 marca br. będą oni mogli wysłuchać wystąpień dotyczących funkcjonowania punktów napraw i ponownego użycia w Polsce i Europie. Dodatkowo do zwiedzania udostępnione zostaną poznańskie PSZOK-i – GRATOWISKA.

Program tego dwudniowego wydarzenia skupi się również na edukacji ekologicznej prowadzonej w PSZOK-ach oraz czynnikach, które determinują efektywność funkcjonowania tego typu obiektów.

Wisienką na torcie będzie z pewnością studium panelowe. Podczas 1,5-godzinnej dyskusji z udziałem specjalistów z branży odpadowej, prawników i praktyków podjęte zostaną kwestie uzyskiwania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, szans i barier przy tworzeniu punktów napraw i ponownego użycia czy skutecznych działań informacyjnych dotyczących funkcjonowania PSZOK-ów. Organizatorzy mają nadzieję, że w dyskusję te aktywnie włączą się uczestnicy Konferencji.

Dopełnieniem całości będą popołudniowe atrakcje: zwiedzanie centrum piwowarskiego LECH Browary Wielkopolski oraz możliwość skorzystania z usług Term Maltańskich.

Więcej na stronie internetowej organizatora.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny