Kolejny PSZOK

Kolejny PSZOK powstanie w dzielnicy Osowa

W Gdańsku powstanie kolejny PSZOK, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta, podpisała umowę na dofinansowanie dla PSZOK-u zlokalizowanego przy ul. Meteorytowej. Projekt otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w wysokości 3 mln zł. Poinformował o tym Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Kolejny PSZOK w Gdańsku za niemal 8 mln zł

Całkowita wartość projektu, który uzyska dofinansowanie, wynosi prawie 8 mln zł. Wkład miasta to ponad 4 mln zł, natomiast pozostała kwota to dotacja z NFOŚIGW. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2026 r. Projekt obejmuje wybudowanie PSZOK-u oraz jego kompleksowe wyposażenie m.in. w odpowiednie kontenery dostosowane do gromadzenia różnych frakcji odpadów.

Obecnie trwa sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Koszt prac projektowych to ok. 150 tys. zł, a termin opracowania projektu planowany jest na czerwiec br.

PSZOK Meteorytowa

W ramach planowanego PSZOK-u przy ul. Meteorytowej przewiduje się zbieranie ponad 3 tys. ton odpadów rocznie. Ten nowy punkt dołączy do już istniejącego przy ul. Elbląskiej. Kolejne PSZOK-i są natomiast planowane przy ul. Hynka i Uczniowskiej.

Powierzchnia sorterowni Meteorytowa obejmuje ponad 2,5 tys. m2. Uwzględniono tam kontenerowy obiekt socjalno-biurowy i kontenerowy obiekt magazynowy na odpady niebezpieczne. Zaplanowano też rampę przejazdową dla samochodów, plac manewrowy, miejsca parkingowe, a także „ścieżkę edukacyjną” oraz ogrodzenie, oświetlenie i monitoring. Dojazd do terenu sorterowni będzie możliwy ul. Meteorytową.

Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, planowane jest dojście piesze (chodnik) łączące teren PSZOK-u z chodnikami zrealizowanymi w ramach odrębnej inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Meteorytowej i ul. Galaktycznej w Gdańsku”.

Projekt ten to kolejny krok w kierunku zrównoważonego zarządzania odpadami – podkreślił UM. Ma się przyczynić do ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców Gdańska.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. UM w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu