Przywrócone środowisku

Kolejne mazowieckie składowiska odpadów komunalnych zostaną poddane rekultywacji. Dwie umowy o wsparcie tego typu inwestycji podpisano w minionym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
 
Z dofinansowania w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 skorzysta m.in.gmina Borowie. Dzięki unijnej dotacji teren składowiska w miejscowości Słup Pierwszy przemieni się w leśną przestrzeń. A wszystko w trosce o środowisko i stworzenie bardziej komfortowych warunków dla mieszkańców, których posesje zlokalizowane są w pobliżu tego obiektu. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 1 mln zł, jednak wsparcie z RPO pokryje aż 90% potrzebnych nakładów.
 
Rekultywacja istniejącego od 1992 r. składowiska będzie obejmowała dwa etapy. Pierwszy z nich to przygotowanie decyzji administracyjnych pozwalających na zamknięcie obiektu. Drugi natomiast dotyczy prac umożliwiających docelowe użytkowanie terenu. Będą to działania przygotowawcze i rozbiórkowe, uszczelnienie czaszy składowiska, odprowadzenie gazów wysypiskowych oraz wzmocnienie obszaru warstwą ziemi. Tak przygotowany teren zostanie odpowiednio zalesiony drzewkami liściastymi i iglastymi.
 
W efekcie przyznanego dofinansowania gmina Borowie pozyska 1,2 ha terenów zieleni, co dla mieszkańców oznacza nowe miejsca do rekreacji. Wzrośnie tym samym atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna regionu.
 
Drugim obiektem, który uzyskał dofinansowanie na prace rekultywacyjne, jest składowisko odpadów komunalnych w Makowie Mazowieckim. Dzięki pozyskanym środkom (ponad 428 tys. zł) możliwe będzie przywrócenie zdegradowanym terenom nowych wartości użytkowych i przyrodniczych.
 
Podjęte przez wnioskodawcę – Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Makowie Mazowieckim – działania obejmą rekultywację techniczną i biologiczną. Skarpy składowiska oraz wierzchowiny zostaną odpowiednio ukształtowane, co zapewni właściwy odpływ wód opadowych, a w przyszłości zapobiegnie powstawaniu zastoisk. Z kolei wykonanie warstwy wyrównującej zabezpieczy cały obiekt przed erozją wodną i wietrzną. W tym celu wykorzystane zostaną m.in. odpady gruzu ceglanego i betonu oraz kruszywa niezawierające asfaltu. Składowisko przejdzie również odbudowę biologiczną. Beneficjent wykona odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi, ułoży 75 cm warstwy ziemi urodzajnej i nawozów mineralnych lub wapna nawozowego. Dzięki temu stworzone zostaną dogodne warunki do wzrostu roślinności. Projekt zakłada także nasadzanie krzewów i drzew.
 
Dzięki inwestycji zostanie zlikwidowany negatywny wpływ składowiska na wody powierzchniowe i podziemne oraz wyeliminowana będzie niekontrolowana emisja gazów do atmosfery.
 
Całkowita wartość projektu to ok. 626 tys. zł.
 
Na podstawie: http://mazowia.eu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu