przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów w Bobrku – decyzja wygaszona

Prezydent Bytomia wygasił zezwolenie na przetwarzanie odpadów w Bobrku przy ul. Pasteura – poinformował Urząd Miejski w Bytomiu (UM). Decyzja z 24 czerwca 2019 r. o wygaszeniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które od dłuższego czasu były uciążliwe zapachowo dla mieszkańców Bobrka, jest już prawomocna – dodaje magistrat.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 23 lipca br. w Bytomiu, na ul. Pasteura, w pobliżu zakładu prowadzącego do niedawna działalność w zakresie gospodarowania odpadami, przedstawiciele władz Bytomia i Rady Miejskiej omówili dotychczasowe działania, mające na celu walkę z procederem przywozu odpadów do miasta.

Wygaszone zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Od grudnia 2018 r. zostało uchylonych, wygaszonych, cofniętych lub umorzonych aż 25 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami – mówił podczas konferencji Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. – Nasze działania mające na celu ograniczenie przywozu i składowania niebezpiecznych odpadów będą prowadzone aż do skutku. Do tej pory wydaliśmy jedną decyzję dotyczącą gospodarowania odpadami dla firmy, która zajmuje się profesjonalnym recyklingiem – dodał prezydent Wołosz.

Przetwarzanie odpadów w Bobrku

Zgodnie z wydaną przez prezydenta decyzją z 24 czerwca br., dotyczącą wygaszenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów przy ul. Pasteura, firma, która posiada na swoim terenie odpady pozostałe w wyniku prowadzonej działalności, jest zobowiązana do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach – wskazuje UM.

Nasze służby cały czas działają, prowadzimy kontrole, które są coraz skuteczniejsze. Proceder składowania nielegalnych odpadów w Bytomiu został znacznie ograniczony, ale wciąż zdarzają się przypadki próby wwozu niebezpiecznych substancji do miasta – mówił Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Bytomski magistrat przekonuje, że dzięki wygaszeniu zezwolenia na przetwarzanie uciążliwych opadów przy ul. Pasteura, problem w tym rejonie zniknął, a firma, która dotychczas prowadziła tam działalność rozpoczęła właśnie demontaż instalacji do przetwarzania odpadów.

Apeluję do wszystkich samorządowców, którzy mają podobne problemy z nielegalnymi odpadami, aby się nie poddawali. W Bytomiu dzięki zaangażowaniu władz miasta, radnych Rady Miejskiej, wszystkich służb miejskich, policji, ale również społeczników i mieszkańców są pierwsze efekty walki ze śmieciami – przekonywał prezydent Wołosz.

Jesteśmy zmotywowani, aby walkę z odpadami prowadzić do końca. Po kilku miesiącach intensywnych działań są pierwsze efekty, czego dowodem jest zaprzestanie przywozu odpadów do Bobrka przy ul. Pasteura – mówili podczas konferencji bytomscy radni Maciej Bartków i Maciej Gajos.

25 decyzji w sprawie gospodarowania odpadami

Przy okazji UM podkreśla, że od grudnia 2018 r. wydano 25 decyzji uchylających, wygaszających, cofających lub umarzających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Dotyczą one m.in. ulic: Szyby Rycerskie, Siemianowickiej, Kolonia Zygmunt, Łokietka, Świętej Elżbiety, Łagiewnickiej, Konstytucji, Bernardyńskiej, Krzyżowej, Łagiewnickiej, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Składowej oraz Pasteura. Ostatnio też Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach podtrzymało decyzję z 8 lutego br. cofającą zezwolenie firmie zajmującej się zbieraniem odpadów przy ul. Łokietka na pograniczu Stroszka i Suchej Góry – dodaje magistrat.

To bardzo ważna informacja dla nas, która potwierdziła słuszność podjętej przez nas decyzji. Służby miejskie sprawdzają wszystkie wydane dotychczas zezwolenia. Jeśli gdzieś zachodziły nieprawidłowości natychmiast reagujemy cofając zezwolenia – zaznaczył Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Bytomiu

fot. 2 x Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama