Przetarg na odbiór odpadów

Przetarg na odbiór odpadów – wykonawcy wybrani

Do końca grudnia 2020 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej odpowiadać będzie dotychczasowy wykonawca. Jest nim konsorcjum firm PreZero oraz Remondis Górny Śląsk i Remondis Sosnowiec.

To efekt rozstrzygnięcia przetargu zorganizowanego w tej sprawie przez Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Rudzki magistrat podkreśla, że dla mieszkańców oznacza to utrzymanie aktualnej stawki tzw. opłaty śmieciowej. Nowością jest natomiast zniesienie rozdziału segregacji na szkło bezbarwne i kolorowe. Obowiązkowa jest też segregacja popiołu i żużla z palenisk domowych. Mieszkańcy te odpady mogą wrzucać do oddzielnego pojemnika – informuje UM.

Przetarg na odbiór odpadów – dwie oferty

Pierwszy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście na lata 2019-2020 ogłoszony został jeszcze w ubiegłym roku. Wtedy złożona została jedna oferta. Na jej podstawie przygotowane zostały nowe stawki opłaty śmieciowej, które zostały poddane pod głosowanie na grudniowej sesji rady miasta. Większość radnych podczas głosowania odrzuciła jednak uchwałę w tej sprawie, pozostawiając dotychczasowe stawki 14,50 zł i 29 zł. – W tej sytuacji musieliśmy unieważnić przetarg i podpisać tymczasowe aneksy, aby miasto nie „utonęło” w śmieciach – informuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta. Równocześnie miasto ogłosiło nowy przetarg, a myśląc także o mniejszej podwyżce opłaty śmieciowej zaproponowało ograniczenie zakresu usług dotyczących odbioru odpadów. Ostatecznie rudzcy radni nie chcąc ograniczać wachlarza usług związanych z odbiorem odpadów, na sesji w styczniu przyjęli nowe stawki opłaty śmieciowej – 21,70 zł za odpady segregowane oraz 43,40 zł za śmieci niesegregowane. Obowiązują one w mieście od 1 marca br.

Tymczasem w ogłoszonym przez miasto przetargu wpłynęły dwie oferty. Jedna na kwotę 71,26 mln zł, którą przedłożyło konsorcjum firm PreZero Service Południe (wcześniej Tonsmeier Południe), Remondis Górny Śląsk i Remondis MPGO Sosnowiec. Drugą ofertę opiewającą na kwotę 58,95 mln zł złożyła firma PHU Komunalnik z Wrocławia, oddział z Nysy. Po szczegółowym zbadaniu ofert odrzucona została ta złożona przez firmę PHU Komunalnik. – Powodem odrzucenia tej oferty była niezgodność treści oferty z treścią SIWZ oraz rażąco niska cena zaproponowana przez oferenta. Firma z Nysy odwołała się od tej decyzji, jednak Krajowa Izba Odwoławcza odwołanie to oddaliła. Ostatecznie przetarg został rozstrzygnięty, a podpisana nowa umowa ze zwycięskim konsorcjum firm obowiązuje od 17 czerwca br. – tłumaczy Krzysztof Mejer.

Zmiany w zakresie segregacji odpadów

Jak zapewniają rudzcy samorządowcy, z wyborem wykonawcy tak ważnego zadania, jak odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście dla mieszkańców nie wiążą się specjalnie duże zmiany. – Tak naprawdę, zdecydowana większość usług realizowana będzie tak jak do tej pory. A ich pakiet naprawdę jest bardzo szeroki. Ważniejsze zmiany wiążą się z ubiegłoroczną nowelizacją regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta. W skrócie chodzi o segregację popiołu i żużlu z palenisk domowych oraz zniesienie rozdziału segregacji na szkło bezbarwne i kolorowe – precyzuje wiceprezydent.

Mieszkańcy popiół i żużel wysypywać teraz muszą do oddzielnych pojemników. Ich zapotrzebowanie można zgłaszać w rudzkim magistracie, także droga mailową. – W okresie letnim takie odpady będą odbierane raz na kwartał, natomiast w sezonie grzewczym raz w miesiącu. Mieszkańcy muszą pamiętać o tym, że jeżeli popiół czy żużel zostaną wyrzucone do pojemnika na śmieci zmieszane, wtedy nie zostaną one odebrane – zastrzega Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. Natomiast w przypadku segregacji odpadów szklanych aktualnie nie trzeba ich już rozdzielać na szkło białe i kolorowe. Oznacza to, że można je wrzucać razem do jednego worka.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny