Przetarg na odbiór odpadów

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) informuje, że w ogłoszonym przetargu przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych. Ma on być realizowany zarówno z terenu nieruchomości zamieszkanych jak i niezamieszkanych, położonych w granicach administracyjnych miasta.

Przetarg przewiduje także transport zebranych odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.

Jak podaje UM, przyszły wykonawca będzie świadczył usługi przez 44 miesiące, czyli do 2023 r. Odbiór odpadów komunalnych będzie świadczony w pięciu sektorach miasta.

Są to następujące sektory:

  • Sektor 1: Wyspa Sobieszewska, Krakowiec – Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia – Św. Wojciech – Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza;
  • Sektor 2: Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście;
  • Sektor 3: Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża;
  • Sektor 4: Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje;
  • Sektor 5: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień.

Ogłoszony przetarg ma zapewnić kontynuację odbioru odpadów z nieruchomości w naszym mieście w systemie podziału na pięć frakcji wprowadzonym w kwietniu ubiegłego roku. System gospodarki odpadami komunalnymi musi sprostać nie tylko rosnącej ilości wytwarzanych odpadów, ale również normom odzysku surowców i wymogom środowiskowym, dlatego mając perspektywę obsługi systemu przez kolejne trzy i pół roku uwzględniamy niezbędne warunki, aby spełnić wszystkie kryteria – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa.

Odbiór odpadów komunalnych – zarówno z nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych

Usłudze objętej przetargiem będzie podlegał odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Obejmie on zabudowę wielorodzinną – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – oraz zabudowę jednorodzinną. Odbierana ma być każda ilość selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych, a także odpadów zielonych, wielkogabarytowych, zużytych opon i leków.

Zaś od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy, sklepy, biura, instytucje), będzie obejmował selektywne odbieranie wyprodukowanych odpadów komunalnych (bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych) w ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdański magistrat określił także terminy świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do RIPOK-a dla poszczególnych sektorów. I tak:

  • dla sektora 1 – od 1.10.2019 r. do 31.05.2023 r.
  • dla sektora 2 – od 1.11.2019 r. do 30.06.2023 r.
  • dla sektora 3 – od 1.09.2019 r. do 30.04.2023 r.
  • dla sektora 4 – od 1.11.2019 r. do 30.06.2023 r.
  • dla sektora 5 – od 1.09.2019 r. do 30.04.2023 r.

W warunkach przetargu jest również określona minimalna ilość pojazdów do obsługi poszczególnych sektorów, które również będą musiały spełniać warunki Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z wymogami UM, dla obsługi sektora 1 potrzebnych będzie 27 śmieciarek, dla sektora 2 – 24 pojazdy, a dla sektora 3 – 26. Z kolei obsługę sektora 4 zapewnić mają 24 śmieciarki a sektora 5 – 30 pojazdów.

Przetarg na odbiór odpadów – kryteria wyboru wykonawcy

Wszystkie oferty spełniające warunki formalne będą oceniane na podstawie określonych kryteriów. Kryterium cena to 60% oceny oferty. Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą – 25%. Z kolei dysponowanie pojazdami o zabudowie bębnowej do zbiórki odpadów bio, posiadającymi funkcję rozcinania worków – 10%. W ocenie oferty wzięte zostanie także wyposażenie punktów gromadzenia odpadów (PGO) w zabudowie wielorodzinnej w co najmniej po jednym pojemniku dla każdej z frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, ułatwiającym wrzucanie odpadów osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom. Waga tego kryterium w ocenie to 5%.

Na oferty UM będzie czekać do 7 maja br. do godz. 10.00, a otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13.00.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. Jerzy Pinkas

partner portalu

reklama

reklama

reklama