Możliwość popełnienia przestępstw

Przestępczość środowiskowa. Pomorski WIOŚ i zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) w 2023 r. przeprowadził około 2300 kontroli. Były one realizowane między innymi w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnościekowej, ochrony powietrza czy emisji hałasu. W każdym przypadku, po stwierdzeniu nieprawidłowości, prowadzone jest postępowanie pokontrolne. W efekcie realizowanych czynności kontrolnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, w 2023 r. skierował do prokuratury 30 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw.

Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw. Przykładowe przestępstwa przeciwko środowisku

Chodziło m.in. o przestępstwa „odpadowe”, przestępstwa polegające na zanieczyszczeniu wód bądź na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach związanych z ochroną środowiska. Znaczna część zawiadomień dotyczyła możliwości popełnienia przestępstwa w obszarze gospodarki odpadami.

Należy zauważyć, że w 2023 r. odnotowany został dwukrotny wzrost liczby zawiadomień skierowanych do prokuratury w stosunku do 2022 r.

Warto przy tym zaznaczyć, że inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku korzystają z przysługujących im uprawnień. Polegają one na rozpoczynaniu kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia czy też na weryfikacji dokumentów finansowych. Ponadto inspektorzy przy wykonywaniu czynności, korzystają m.in. z dronów (ponad 200 razy w ubiegłym roku) czy fotopułapek.

Przykładem sprawy, w której do właściwej prokuratury skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa „odpadowego” jest zdeponowanie co najmniej 25 tysięcy ton odpadów bez stosownego zezwolenia. Odpady, w sposób nielegalny, zostały zdeponowane w byłej żwirowni na terenie powiatu kartuskiego. Sprawcom tego czynu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, sąd orzekając winę może nałożyć nawiązkę w wysokości do 10 milionów złotych. W przypadku zasądzenia, nawiązka trafi na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poświadczenia nieprawdy i działania mafijne

Natomiast przykładem przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach jest przypadek firmy transportowej z powiatu gdańskiego. Przedsiębiorstwo potwierdziło wykonanie przewozu ok. 930 transportów odpadów, które nigdy nie dojechały do miejsca docelowego. Sprawa dotyczyła ok. 4500 ton odpadów, w tym 3000 ton odpadów niebezpiecznych.

Trzeba też zaznaczyć, że część zawiadomień skierowanych do prokuratury dotyczyła podmiotów działających w ramach mafii odpadowej. Proceder polegał na odbiorze odpadów od podmiotów działających legalnie. Od tych firm działających zgodnie z prawem inkasowano pieniądze za transport i utylizację odpadów. Jednak odpady objęte „usługami”, za które pobierano pieniądze, nigdy nie docierały do miejsc, gdzie miały zostać legalnie zagospodarowane.

Ponadto w ubiegłym roku wymierzono kary na kwotę ponad 15 milionów złotych za naruszenia związane z ochroną środowiska.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu