Odpady będą objęte systemem SENT

Przemieszczane odpady będą objęte systemem SENT

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że wszystkie importowane do Polski odpady będą objęte systemem SENT. Ma to według resortu pomóc lepiej nadzorować legalność transgranicznego przemieszczania odpadów.

Odpady będą objęte systemem SENT by ograniczyć problemy z ich porzucaniem

Wszystkie importowane do Polski odpady będą objęte systemem SENT. Dzięki temu nielegalny import odpadów będzie pod specjalnym nadzorem, a transportujące odpady pojazdy będą lepiej monitorowane – poinformował Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 listopada br. W spotkaniu uczestniczyli również Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Michał Mistrzak, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Wiceminister Ozdoba podczas konferencji zwrócił uwagę, że obrót odpadami wiąże się ze znacznymi przychodami finansowymi w momencie ich przyjmowania przez zbierającego odpady, ale równocześnie wymaga ogromnych nakładów finansowych na dalsze ich zagospodarowanie. Stawarza to pole do nadużyć dla nieuczciwych przedsiębiorców, co w konsekwencji utrudnia uzyskiwanie dochodów i utrzymanie się na rynku osobom działającym zgodnie z prawem. Dodał też, że niska odpowiedzialność za przestępstwa przeciw środowisku przyrodniczemu przyczyniły się do rozwoju tzw. szarej strefy, którą szacuje się w przybliżeniu na poziomie od 10% do nawet 40% całego rynku gospodarowania odpadami.

Nielegalny przywóz do Polski – istotny problem rynku

Wiceminister zaznaczył też, że istotnym problemem rynku gospodarowaniu odpadami jest nielegalny przywóz do Polski odpadów z krajów sąsiednich, w tym szczególnie odpadów niebezpiecznych.

Należy wskazać, że szczególnie te ostatnie generują szereg problemów dla samorządów i wydatków poniesionych z budżetu Skarbu Państwa na ich usunięcie lub naprawę szkody powstałej w środowisku. W ostatnim czasie zarejestrowano na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, znaczny wzrost przypadków związanych z porzuceniem takich odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych – powiedział.

Z uwagi na fakt, że były to miejsca ogólnodostępne, w wielu przypadkach spełniające funkcję miejsc o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, porzucone odpady przyczyniały się one nie tylko do powstania zagrożenia zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego i do generowania kosztów związanych z ich unieszkodliwieniem, ale także bezpośrednio powodowały zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które potencjalnie mogły mieć z nimi kontakt – podkreśliło MKiŚ.

Przemieszczane transgranicznie odpady będą objęte systemem SENT

Ministerstwo zwraca uwagę, że obecnie nie można jednoznacznie wskazać ich wytwórców, ale nie można wykluczyć, iż nie pochodziły one z Polski i do kraju wwiezione zostały nielegalnie. Stwierdzone, liczne przypadki porzucania tego rodzaju odpadów oraz wzrost skali tego typu czynów wskazuje na znaczną opłacalność takich nielegalnych działań odbywających się bez zezwolenia GIOŚ-a oraz poza wszelkimi rejestrami, także z pominięciem ewidencji podatkowej z prowadzonej działalności gospodarczej.

Uwzględniając konieczność „uszczelnienia” rynku gospodarowania odpadami oraz przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług związanych z obrotem odpadami GIOŚ wspólnie z KAS opracowali nowelizację przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Będzie ona polegała na zobowiązaniu przedsiębiorstw zajmujących się transgranicznym obrotem odpadami do rejestrowania każdego przewozu odpadów poprzez elektroniczną platformę PUESC Ministerstwa Finansów, co realizowane będzie za pośrednictwem oferowanego w ramach Platformy PentaTAX – modułu SENT – podało MKiŚ.

Szefowa KAS zaznaczyła, że efektem współpracy z MKiŚ oraz GIOŚ-em będzie objęcie systemem SENT odpadów przywożonych do Polski. Jak dodała, skuteczność systemu SENT została potwierdzona w praktyce, szczególnie w zakresie zmniejszenia szarej strefy w branżach paliwowej i tytoniowej.

KAS wspiera uczciwą konkurencję na rynku i walczy z nieuczciwym biznesem. SENT jest jednym z narzędzi, które wykorzystujemy w tym celu. Od kwietnia 2017 r. do czerwca 2020 r. przeprowadziliśmy ponad 1,4 mln kontroli i wykryliśmy ponad 16 tys. nieprawidłowości w przewozie towarów wrażliwych – podkreśliła Magdalena Rzeczkowska.

System SENT ma usprawnić kontrolę nad transgranicznym transportem odpadów

Konsekwencją wprowadzonych przepisów będzie nałożenie odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. Dodatkowo przewoźnik zostanie zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora – tłumaczy ministerstwo.

Rozwiązania te usprawnią kontrolę nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów, w tym niebezpiecznych, wpłyną na ograniczenie zjawiska „szarej strefy” oraz przyczynią się do wzrostu wpływów do Skarbu Państwa z tytułu podatków od towaru i usług, wynikających ze zdarzeń gospodarczych, które dotychczas były zatajane przez nieuczciwych przedsiębiorców – zaznaczył wiceminister Ozdoba.

Z kolei Michał Mistrzak, podkreślił rolę systemu SENT jako narzędzia umożliwiającego wsparcie wspólnych działań prowadzonych przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz funkcjonariuszy KAS, realizowanych w celu przeciwdziałania przestępstwom środowiskowym.

Wykorzystanie systemu SENT wpłynie na efektywność naszych wspólnych akcji kontrolnych. Nielegalny przywóz odpadów do Polski będzie znacznie bardziej utrudniony i wysoce ryzykowny. Liczę, że znacznie ograniczy to przestępczość w tym obszarze – dodał p.o. GIOŚ-a.

Skuteczność pakietu SENT potwierdzona w innych dziedzinach

Jak zaznacza MKiŚ, nowe przepisy wpłyną również na wyrównanie konkurencyjności podmiotów prowadzących działalność na rynku gospodarowania odpadami. W tym zakresie skuteczność przepisów pakietu przewozowego SENT została potwierdzona przez Ministerstwo Finansów, szczególnie w zakresie zmniejszenia szarej strefy w branży paliwowej oraz w znacznej mierze związanej z nią redukcji luki podatku VAT.

Kontrola przywozu i tranzytu odpadów do Polski przy zastosowaniu systemu SENT nie ogranicza działalności gospodarczej, nie jest zagrożeniem dla konkurencyjności na tym rynku i nie wymaga od przedsiębiorców ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. A faktycznie przyczyni się do ułatwienia funkcjonowania na rynku podmiotów, które prowadzą działalność z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w przepisach prawa – podkreślił Jacek Ozdoba.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama