Przejść przez ogień

Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień. My przez taki ogień przeszliśmy i osiągnęliśmy sukces – tymi słowami Jamesa Madisona, byłego prezydenta USA,Romuald Garczewski, burmistrz Staszowa, podsumował zakończoną właśnie inwestycję – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie. Obiekt zlokalizowany jest na pograniczu dwóch gmin: Staszów i Tuczępy. 11 lipca br. odbyło się uroczyste jego otwarcie.
 
Kompleks jest największym tego typu obiektem na terenie południowej i południowo-wschodniej części woj. świętokrzyskiego. ZGOK składa się z sortowni odpadów, kompostowni, magazynu surowców wtórnych, budynku z pomieszczeniem do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazynu odpadów problemowych (niebezpiecznych). Ponadto kompleks obejmuje budynek socjalno-biurowy, plac na odpady budowlane, biofiltr do kompostowni pryzmowej, plac przyjęcia odpadów zielonych oraz kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 1 ha.
 
Projekt pochłonął ponad 52 mln zł. Budowa ZGOK-u w Rzędowie była możliwa dzięki ponad 29,5 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Istotną rolę w powstaniu tego Zakładu odegrała gmina Staszów, która jest największym udziałowcem ZGOK-u i która zdołała kilka lat temu przekonać pozostałych akcjonariuszy (kilkanaście gmin tworzących Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie), że realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia jest możliwa i leży w interesie wszystkich udziałowców.
 
Kompleks obiektów do składowania i przetwarzania odpadów komunalnych zajmuje powierzchnię blisko 6 ha. 17 lipca br. Zakład ma rozpocząć przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych. Trafią do niego odpady z terenu 22 gmin woj. świętokrzyskiego (ok. 30 tys. ton rocznie).
 
Na podstawie: www.staszow.pl
Fot. M. Jarosz
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu