Przedsiębiorstwa pod lupą

Podrzucanie odpadów do altan śmietnikowych utrudnia prawidłową gospodarkę odpadami w Mysłowicach. A wszystko przez miejscowe prawo, które objęło gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi tylko mieszkańców, pomijając nieruchomości niezamieszkane.
 
altana
 
Wobec powyższego, w Urzędzie Miasta w Mysłowicach utworzono zespół kontrolujący przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zespół składa się z jednego strażnika miejskiego i jednego urzędnika. Prowadzą oni kontrole w lokalnych przedsiębiorstwach w zakresie umów na wywóz odpadów komunalnych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy udało się zweryfikować 56 firm, z czego wobec 45 prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.
 
Na podstawie: www.myslowice.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu