Przeciw odorom z kompostowania

Przeciw odorom z kompostowania odpadów

Grupa ENERIS, na swojej stronie internetowej, poinformowała że na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie (ZGOK) odbyło się spotkanie robocze poświęcone wynikom kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ).

W spotkaniu uczestniczyli radni Chrzanowa i Jaworzna i przedstawiciele instalacji do zagospodarowania odpadów.

Spotkanie robocze zostało zorganizowane przez WIOŚ na terenie balińskiej instalacji i dotyczyło kontroli związanej ze zgłaszaną uciążliwością zapachową generowaną przez tę instalację. Do udziału w spotkaniu i omówienia wyników kontroli ZGOK-u Inspektorat zaprosił lokalnych radnych (z możliwości udziału w spotkaniu skorzystała tylko część zaproszonych osób – zaznacza ENERIS).

Przeciw odorom z kompostowania – pomogą zmiany w organizacji odbierania odpadów

Z informacji podanej przez Grupę ENERIS wynika, że kontrola wykazała, iż proces kompostowania prowadzony jest prawidłowo. W trakcie inspekcji nie wykazano również żadnych nieprawidłowości w działaniu biofiltra, oczyszczającego poprocesowe powietrze. Kontrola wykazała natomiast, że uciążliwość zapachowa odczuwana na placu dojrzewania powodowana jest nieprawidłowym materiałem wsadowym do procesu kompostowania.

Zgodnie z wnioskami WIOŚ, głównym problemem jest jakość odpadów zielonych zbieranych od mieszkańców – wskazuje ENERIS. Odpady zielone zbierane w workach zagniwają, następuje ich beztlenowy rozkład, który po otwarciu worków na terenie zakładu powoduje uciążliwości zapachowe.

By zminimalizować uciążliwości zapachowe WIOŚ zaproponował zmianę systemu odbioru odpadów zielonych. Dotychczas stosowane worki powinny – WIOŚ – zostać zastąpione przez worki perforowane lub perforowane pojemniki plastikowe. System taki byłby lepszy, ponieważ zbierane odpady, mające dostęp powietrza, nie zagniwają.
Podczas spotkania zaproponowano także wprowadzenie zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku zainteresowanych gmin oraz w specyfikacjach przetargowych. Zasugerowane zmiany zmierzają do tego by do ZGOK-u trafiały odpady o oczekiwanych właściwościach.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian w systemie odbioru odpadów, przywiezione na teren zakładu odpady zostaną bezpośrednio skierowane do bioreaktorów, bez konieczności rozrywania worków na terenie zakładu. Przedstawiciele ZGOK-u zwrócili przy tym uwagę, że niezwykle ważne dla procesu przetwarzania odpadów zielonych jest ich wcześniejsze przesuszanie – do worków powinny trafiać wyłącznie odpady już wysuszone. Podczas spotkania zaproponowano również zmianę harmonogramów odbioru odpadów zielonych – od poniedziałku do czwartku. Dzięki temu odpady nie będą zalegały na terenie zakładu przez weekend – informuje ENERIS.

Przy okazji ENERIS zaznaczył, że ZGOK wspólnie z naukowcami pracuje nad stosowaniem specjalistycznego środka w celu ograniczenia odoryzacji powietrza. Finał prób oceniających skuteczność testowanej substancji planowany jest na koniec września br.

Na podstawie grupa-eneris.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama