Promocja wśród maluchów

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tematyką dotyczącą zasad prawidłowego gospodarowania odpadami, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Sobuczynie wystartowało z akcją promującą selektywną zbiórkę odpadów wśród dzieci z częstochowskich przedszkoli. Na początek każde dziecko otrzyma komplet materiałów dotyczących segregacji, w postaci bloku rysunkowego, kredek oraz kolorowanki.
 
Niniejsze przedsięwzięcie jest jednym z elementów kompleksowej akcji informacyjno-promocyjnej, skierowanej do mieszkańców Częstochowy, w której szczególny nacisk położony jest na najmłodszą część społeczeństwa.
 
Materiały zostały zakupione w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Na podstawie: www.czpk.czestochowa.um.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu