Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu we Wrocławiu – kontynuacja w 2023 r.

Od 2012 roku Wrocław prowadzi program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten rakotwórczy minerał. Działania z tej dziedziny będą kontynuowane również w 2023 r. – zaznacza Urząd Miejski Wrocławia (UM). By wziąć udział w programie i otrzymać 100% dofinansowania, do 31 stycznia br. mieszkańcy powinni złożyć deklarację wraz z wymaganymi załącznikami.

– W ramach programu miasto udziela do 100% dofinansowania na demontaż wyrobów, ich transport oraz unieszkodliwienie na składowisku. Prace te wykonują wybrani przez miasto wykonawcy. Tylko w tym roku udało się usunąć z miejskiej przestrzeni ponad 67 ton wyrobów azbestowych z 37 obiektów. Był to zarówno azbest znajdujący się na obiektach, głównie na dachach, jak i odpady zgromadzone na posesjach – informujeMałgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM.

Od początku trwania programu usunięto we Wrocławiu blisko 1260 ton wyrobów azbestowych z 1256 wrocławskich nieruchomości – dodaje UM.

Do usunięcia jeszcze ok. 2 tys. ton wyrobów azbestowych

Z przeprowadzonej w zeszłym roku inwentaryzacji wynika, że we Wrocławiu do usunięcia jest jeszcze ok. 2 tys. ton wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zadania realizowanego w 2022 r. to ponad 94 tys. zł. Z tego blisko 19 tys. zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WFOŚiGW) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Łączny koszt programu za lata 2012-2022 wyniósł 1,25 mln zł, w tym 780 tys. zł to koszty poniesione przez WFOŚiGW i NFOŚiGW. Ponad 400 tys. zł poniosło miasto.

Wyroby azbestowe zostały wycofane z użycia. Magistrat dodaje, że badania wskazują, iż materiały zawierające azbest mają szkodliwe działanie na zdrowie człowieka. Mają one związek z zachorowaniami na choroby płuc. Azbest ma zniknąć z Polski do 2032 r. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości. Nie trzeba jednak płacić z własnej kieszeni – wystarczy złożyć wniosek w programie usuwania azbestu – zaznacza UM.

Program usuwania azbestu. Jak złożyć wniosek we Wrocławiu?

Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław. Magistrat wskazuje, że ważne jest, by dokumenty były sporządzone oddzielnie dla każdego obiektu. Przy składaniu deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe. Wnioskodawca ma również obowiązek we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa UM lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu. Stosowne dokumenty można pobrać ze strony bip.um.wroc.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu