problemy gospodarki odpadami

Edukacja i informacja – śląski sposób na problemy gospodarki odpadami

Dane dotyczące gospodarki odpadami są niepokojące, zauważa Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ).

Według danych zaprezentowanych przez UMWŚ, każdy mieszkaniec województwa wytwarza rocznie aż 350 kg odpadów. Przykładowo, masa ta odpowiada 8700 sztuk plastikowych butelek.

Według obliczeń, którymi posłużył się UMWŚ, daje to 1,7 mln ton odpadów powstających na terenie województwa rocznie. Wyliczono też, że czteroosobowa rodzina w Polsce miesięcznie wyrzuca jedzenie warte ok. 200 zł.

Remedium na problemy gospodarki odpadami – kampania „Śląskie. Odzyskana energia”

Gospodarka odpadami jest dla nas priorytetem. By była efektywna, musi być w pierwszej kolejności racjonalna. Chcemy zachęcić do tego i śląskie gminy, i mieszkających tam ludzi. W ten sposób, z budżetu samorządu wojewódzkiego, powstała kampania edukacyjno-informacyjna pn. „Śląskie. Odzyskana energia” – tłumaczy Hanna Pompa-Obońska, p.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska UMWŚ.

Kampania opiera się na zasadzie 3 x R, czyli reduce, reuse i recycle. Oznacza to odpowiednio ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, ponowne używanie rzeczy, które uznane zostały za odpad i przetwarzanie surowców z odpadów, których nie można użyć ponownie, a których powstaniu nie udało się zapobiec. W ramach akcji pracownikom gmin rozdawane będą stosowne broszury. Mieszkańcy otrzymają natomiast odpowiednie foldery. Przygotowane zostały także plakaty, zawieszki, animacje i specjalne infografiki, dedykowane mediom społecznościowym.

Dzisiaj lubimy kupować i gromadzić, przy czym nabyte towary użytkowane są coraz krócej. Trafiają na śmietnik, bo traktujemy je jako śmieci, a nie surowiec. My chcemy zachęcać mieszkańców województwa śląskiego do idei gospodarki obiegu zamkniętego. W niej po produkcji, dystrybucji i konsumpcji następuje recykling i surowiec – mówi Patryk Swoboda, prezes Zarządu spółki Planenergia, podmiotu wybranego do realizacji kampanii „Śląskie. Odzyskana energia”.

Inicjatywa przewiduje m.in. cykl spotkań z przedstawicielami gmin województwa śląskiego, które mają realizować kampanię na swoim terenie. Samorządy te zostaną odpowiednio wyposażone przez inicjatora kampanii. W ramach akcji przygotowano również scenariusze lekcji szkolnych wraz z prezentacjami medialnymi. W celu dodatkowego zaktywizowania gmin ruszyć ma też specjalny konkurs, który przede wszystkim będzie promował punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i).

Urząd marszałkowski przypomina, że wskaźnik recyklingu w naszym kraju kształtuje się obecnie na poziomie ok. 35%. W 2020 r. ma on wynieść 50%, a w 2030 r. już 65%.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. T. Żak/UMWŚ

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama