Prezentacja zakładu przetwarzania elektroodpadów

Prezentacja zakładu przetwarzania elektroodpadów i systemu „Elektryczne Śmieci”

10 grudnia br. na terenie firmy Maya Victory w Bogumiłowie zorganizowane zostały Dni Otwarte Zakładu Przetwarzania. Były one połączone z prezentacją systemu „Elektryczne Śmieci”, jako rozwiązania dla miast i biznesu w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 gości związanych z branżą recyklingową. Po zwiedzaniu zakładu, w tym nowo uruchomionej linii do przetwarzania małego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podczas kolacji w jednym z hoteli omówiono zmiany zachodzące w branży recyklingu – informuje Fundacja Odzyskaj Środowisko.

Prezentacja zakładu przetwarzania elektroodpadów

Zwiedzany zakład to ośrodek przetwarzania ZSEE, a także świetlówek, które jako odpad są szczególnie uciążliwe dla środowiska, a przy tym stwarzają określone problemy w obszarze transportu. Właśnie od przetwarzania zużytych świetlówek rozpoczęła się historia firmy. Instalacja ta, jedna z dwóch w Polsce, była jednym z pierwszych przystanków dla gości przybyłych na dni otwarte.

Odwiedzający zapoznali się z różnymi technikami rozładunku odpadów i ich segregacji, a następnie z nowoczesną linią do przetwarzania ZSEE, która została uruchomiona jesienią bieżącego roku.

MeWa Electronic Scrap Recycling Plant to linia technologiczna realizująca procesy odzysku R3 i R4 – tłumaczył Szymon Pietrzykowski, kierownik zakładu. – W instalacji zachodzić będzie demontaż obudowy zużytych urządzeń oraz rozdzielenie kompozytów materiałowych na poszczególne elementy. Następnie w ten sposób rozdzielone i rozkruszone elementy będą podlegać segregacji ręcznej na poszczególne rodzaje odpadów w tym frakcje końcowe – dodał Mirosław Kowalczyk z Maya Victory.

Atutem położonego w centralnej Polsce, w pobliżu Bełchatowa zakładu, jest jego potencjał logistyczny oraz dostępność komunikacyjna, co ma duże znaczenie w branży recyklingowej.

O systemie „Elektryczne Śmieci”

Integralną częścią dni otwartych była prezentacja projektu „Elektryczne Śmieci”, realizowanego przez trzy podmioty z branży recyklingowej, w tym dwa zakłady przetwarzania ZSEE – Maya Victory w Kleszczowie (woj. łódzkie) i MB Recycling w Micigoździe (woj. świętokrzyskie) oraz Fundację Odzyskaj Środowisko, która wspiera działania pod względem edukacyjnym i w zakresie upowszechniania wiedzy o potrzebie segregacji odpadów niebezpiecznych.

System „Elektrycznych Śmieci” rozwijamy od 2012 roku – powiedział Bartłomiej Hajduk prezes MB Recycling, firmy będącej członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. – I dzięki tym doświadczeniom stworzyliśmy rozwiązanie gotowe do wdrożenia w miastach, jako element smart city odpowiedzialny za odbiór ZSEE od mieszkańców, ale także firm. Głównym elementem systemu jest charakterystyczny czerwony pojemnik, który w trakcie dni otwartych towarzyszył gościom w wielu miejscach, dzięki czemu mieli okazję go przetestować. Wykorzystane nowoczesne technologie m.in. opomiarowanie wypełnienia pojemnika, jak również innowacyjny system wrzutowy i stabilizacji pojemnika zapewniają bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Uwagę zwraca design pojemników. Zdecydowaliśmy o czerwonym kolorze pojemników, ponieważ wzywa on do działania i wyróżnia się w przestrzeni miejskiej – zaznaczył Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko. Przy okazji przedstawiciel Fundacji zaznaczył, że z zebranego ZSEE powstaną ule, które zostaną umieszczone w miastach korzystających z systemu „Elektryczne Śmieci”. Warto podkreślić, że pojemniki trafią do miast za darmo.

Podczas recyklingowej kolacji o systemie gospodarowania ZSEE

Gdy skończyła się prezentacja zakładu przetwarzania elektroodpadów, goście mogli dokończyć rozpoczęte dyskusje przy kolacji. W kuluarach debatowano m.in. o tym, jaki dla branży recyklingowej będzie 2020 r. i jak nowe przepisy wpłyną na funkcjonowanie rynku odpadów. Udało się także zrobić dobry uczynek i w wyniku licytacji charytatywnej zebrano środki na wsparcie potrzebującej rodziny z powiatu kieleckiego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Fundacja Odzyskaj Środowisko

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama