Prace modernizacyjne w ZUOK

Prace modernizacyjne w ZUOK

Prace modernizacyjne w ZUOK, czyli w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, nie zwalniają tempa – zapewnia Zakład i wskazuje, że po uruchomieniu nowo zamontowanego sita bębnowego 80/340 mm oraz modernizacji drugiego, mniejszego sita bębnowego 0/20 mm wraz z układem przenośników podających i odbierających odpady w hali sortowni z dniem pierwszego września, planowo zakończyła się przerwa technologiczna. Zakład ponownie przyjmuje wytwarzane odpady z terenu Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.

Prace modernizacyjne w ZUOK – budowa nowej hali sortowni

Jednak to nie wszystko. Jak wskazuje ZUOK, cały czas prowadzone są prace przy budowie nowej hali sortowni. Na obecnym etapie, po wykonaniu robót ziemnych, w tym wykopów fundamentowych i obsypaniu fundamentów oraz wykonaniu fundamentów budynku, w tym stóp fundamentowych i ław fundamentowych, przystąpiono do dostarczania na plac budowy oraz do montażu prefabrykowanych słupów żelbetowych, które stanowić będą podstawę konstrukcji nowej hali. Łącznie – jak wskazuje ZUOK – dostarczonych i zamontowanych zostanie 28 prefabrykowanych słupów żelbetowych, do wykonania, których zużyto prawie 200 m3 betonu oraz ponad 50 ton prętów stalowych. Najdłuższe, pojedyncze słupy osiągają 18 m wysokości. Masa słupów zależna od wysokości i przekroju, wynosząca od 15 do 20 ton powoduje, że do ich montażu konieczna jest skoordynowana praca dwóch specjalistycznych żurawi samobieżnych. Słupy prefabrykowane, ze względu na swoje rozmiary i masę, dostarczane są na plac budowy sukcesywnie transportem ponadgabarytowym.

Przewidywany okres zakończenia prac tego etapu to koniec września br.

Prace modernizacyjne w ZUOK z unijnym dofinansowaniem

Wymienione prace realizowane są w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Wartość Projektu wynosi ponad 96 mln zł brutto, a w tej kwocie dofinansowanie ze środków unijnych, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi) stanowi ponad 53 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUOK „Orli Staw”

fot. ZUOK „Orli Staw”

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu