Prace modernizacyjne w ZUOK

Prace modernizacyjne w ZUOK

Prace modernizacyjne w ZUOK, czyli w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, nie zwalniają tempa – zapewnia Zakład i wskazuje, że po uruchomieniu nowo zamontowanego sita bębnowego 80/340 mm oraz modernizacji drugiego, mniejszego sita bębnowego 0/20 mm wraz z układem przenośników podających i odbierających odpady w hali sortowni z dniem pierwszego września, planowo zakończyła się przerwa technologiczna. Zakład ponownie przyjmuje wytwarzane odpady z terenu Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.

Prace modernizacyjne w ZUOK – budowa nowej hali sortowni

Jednak to nie wszystko. Jak wskazuje ZUOK, cały czas prowadzone są prace przy budowie nowej hali sortowni. Na obecnym etapie, po wykonaniu robót ziemnych, w tym wykopów fundamentowych i obsypaniu fundamentów oraz wykonaniu fundamentów budynku, w tym stóp fundamentowych i ław fundamentowych, przystąpiono do dostarczania na plac budowy oraz do montażu prefabrykowanych słupów żelbetowych, które stanowić będą podstawę konstrukcji nowej hali. Łącznie – jak wskazuje ZUOK – dostarczonych i zamontowanych zostanie 28 prefabrykowanych słupów żelbetowych, do wykonania, których zużyto prawie 200 m3 betonu oraz ponad 50 ton prętów stalowych. Najdłuższe, pojedyncze słupy osiągają 18 m wysokości. Masa słupów zależna od wysokości i przekroju, wynosząca od 15 do 20 ton powoduje, że do ich montażu konieczna jest skoordynowana praca dwóch specjalistycznych żurawi samobieżnych. Słupy prefabrykowane, ze względu na swoje rozmiary i masę, dostarczane są na plac budowy sukcesywnie transportem ponadgabarytowym.

Przewidywany okres zakończenia prac tego etapu to koniec września br.

Prace modernizacyjne w ZUOK z unijnym dofinansowaniem

Wymienione prace realizowane są w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Wartość Projektu wynosi ponad 96 mln zł brutto, a w tej kwocie dofinansowanie ze środków unijnych, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi) stanowi ponad 53 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUOK „Orli Staw”

fot. ZUOK „Orli Staw”

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama