Prace czas zacząć!

Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie nie ustaje w działaniach zmierzających do zrekultywowania wszystkich składowisk odpadów znajdujących się na terenie funkcjonowania Związku. 23 września br. odbyło się uroczyste przekazanie wykonawcy placu budowy na składowisku odpadów we Włodarce (gm. Trzebiatów). Prace będą prowadzone w ramach inwestycji pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”.
szumiące
 
Pozyskane na ten cel dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwoli zrekultywować 13 składowisk odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 29 ha. Całkowity koszt projektu to 44,2 mln zł, a dotacja – 37,3 zł.
 
Na podstawie: www.wfos.szczecin.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu