Pozwolenie na użytkowanie nowej hali

Pozwolenie na użytkowanie nowej hali sortowni wydane

16 kwietnia br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu wydał pozwolenie na użytkowanie nowej hali sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK).

Jak zaznacza Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG), nowa hala sortowni jest jednym z kluczowych zadań trwającej od półtora roku modernizacji instalacji Zakładu, realizowanej w ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Obiekt wykonała Firma Budowlana Marek Antczak z siedzibą w Kaliszu, a wartość zrealizowanego zadania wyniosła ponad 12,7 mln zł brutto.

Jest zgoda na użytkowanie nowej hali sortowni, teraz czas na montaż linii technologicznej

Kolejnym etapem prowadzonej modernizacji ZUOK będzie montaż nowej linii technologicznej do sortowania odpadów, która zostanie zainstalowana w oddanej do użytku hali sortowni. Zadanie to wykona firma Sutco-Polska. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 34,1 mln zł brutto. Wykonawca odpowiedzialny również za modernizację istniejącej linii sortowni, przystąpił wcześniej do wyprodukowania urządzeń składających się na całość nowej linii sortowniczej, a ich montaż rozpoczął się 19 kwietnia br. Planowane zakończenie tego etapu prac to połowa 2022 r. – dodaje ZKG.

Nowa, w pełni zautomatyzowana, linia technologiczna sortowania odpadów, połączona ze zmodernizowaną linią działającą obecnie, pozwolić ma na zwiększenie przepustowości całej instalacji. Jak zaznacza ZKG, inwestycja jest odpowiedzią na rosnący strumień odpadów z terenu gmin należących do Związku. Dodatkowo modernizacja pozwoli na dokładniejsze sortowanie odpadów, wydzielanie bardziej jednorodnych i liczniejszych frakcji odpadów, o lepszej jakości, co umożliwi ich sprzedaż jako wysokogatunkowych surowców wtórnych.

Użytkowanie nowej hali sortowni to element większej całości

W ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” do tej pory zakończono m.in.: Zadanie nr 5: „Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw” oraz Zadanie nr 6: „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej w ZUOK Orli Staw”.

W trakcie analizy i weryfikacji projektu jest najbardziej złożone zadanie realizowane w ramach inwestycji pt. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”. Jego wartość to niespełna 79,5 mln zł brutto. Budowany moduł fermentacji selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych będzie pierwszą tego typu instalacją w Polsce. Umowa na realizację zadania została podpisana z Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA (lider konsorcjum) i STRABAG Umwelttechnik (partner konsorcjum). Zakończenie całości prac i oddanie gotowej instalacji fermentacji, wraz z obiektami towarzyszącymi, do użytkowania planowane jest na koniec 2023 r. – dodaje ZKG.

Projekt z unijnym wsparciem

Wartość omawianego projektu wynosi niemal 117,2 mln zł netto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynieść ma niemal 79,7 mln zł. Dofinansowanie przyznano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu