Poznańska spalarnia z nagrodą

Realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poznaniu została uznana za najlepszy pionierski projekt PPP na świecie w 2013 r. Tytuł ten przyznał Rockcliffe – londyński wydawca prestiżowych czasopism poświęconych tematyce PPP o zasięgu międzynarodowym: „Partnership Bulletin”, „P3 Bulletin” oraz „PPP Bulletin International”.
 
Argumentując ten wybór, podkreślono, iż jest to największy dotychczasowy projekt PPP w Polsce. Ponadto inwestycja jest jednym z pierwszych na świecie przykładów przedsięwzięcia hybrydowego, które łączy finansowanie z funduszy Unii Europejskiej z mechanizmem partnerstwa publiczno-prywatnego.
 
Spalarnia ma zostać przekazana do użytkowania w połowie 2016 r. Wówczas to zaczną do niej trafiać odpady z obszaru Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 
Na podstawie: www.goap.org.pl
Fot. wizualizacja ITPOK-u (www.sita-zielonaenergia.pl)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu