poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że w 2017 r. miasto przewyższyło wymagane przepisami poziomy recyklingu.

Jak podaje krakowski magistrat, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł w 2017 r. 34,7%, a recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%.

Poziomy recyklingu i dzikie wysypiska

Przy okazji UM przypomniał, że minimalne poziomy w obu przypadkach wynoszą odpowiednio 20% i 45%.

Jednocześnie magistrat stwierdza, że w mieście sukcesywnie zmniejsza się liczba dzikich wysypisk śmieci. W latach 2015-2017 usunięto blisko 17,5 tys. m3 odpadów zalegających właśnie na dzikich wysypiskach.

Mieszkańcy Krakowa, dzięki specjalnej aplikacji, mają możliwość zgłoszenia dzikiego wysypiska odpadów do Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania – zarządcy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.

W aplikacji, w zakładce „Odpady niczyje” jest możliwość zgłoszenia zauważonego dzikiego wysypiska śmieci, wraz z opcją wysłania opisu, zdjęcia oraz lokalizacji.

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny