Poziomy odzysku i recyklingu odpadów

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów – konferencja w Szczecinie

Uzyskanie narzuconych prawem poziomów odzysku i recyklingu odpadów może być dla lokalnych samorządów sprawą problematyczną.

Dlatego firma Ekorum, rokrocznie zaprasza do udziału w konferencji obywającej się Szczecinie, gdzie można dyskutować na temat barier leżących na drodze do osiągnięcia wytyczonych celów.

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów tematem konferencji firmy Ekorum

Jak podkreśla organizator konferencji, powodów do spotkania się i wspólnej debaty jest wiele. Od lat bowiem polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie go do coraz bardziej restrykcyjnych w tym zakresie przepisów krajowych i unijnych, nakierowanych m.in. na uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Obowiązujące od zeszłego roku rozporządzenie w sprawie selektywnej zbiórki zapoczątkowało lawinę kolejnych zmian w prawie „odpadowym”. Niedawno opublikowano znowelizowaną ustawę o odpadach, nowe przepisy dotyczące Inspekcji Ochrony Środowiska, a posłowie już pracują nad modyfikacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami wykonawczymi do znowelizowanej ustawy o odpadach.

poziomy odzysku i recyklingu

Zarówno samorządowcy, jak i cała branża odpadowa staje zatem przed pytaniem: Jak odnaleźć się w tym gąszczu przepisów, by uzyskać narzucone prawem wytyczne? Co grozi samorządom za niewywiązanie się z tych obowiązków?

Próbą rozwiania wątpliwości związanych z tą tematyką będzie 3. Ogólnopolska Konferencja pt. „Poziomy odzysku i recyklingu odpadów”, która w Szczecinie odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 r. Wydarzenie jest organizowana przy współpracy Urzędu Miasta Szczecin. W rozwianiu rodzących się wątpliwości pomocne powinny być zarówno wystąpienia prawników, jak i spostrzeżenia i wnioski samorządów odnośnie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu. Nie mniej istotna będzie też ocena w tym obszarze dokonana przez ekspertów.

Przy okazji, dając nieco „odsapnąć” uczestnikom tego wydarzenia po dniu wypełnionym merytorycznymi wystąpieniami, będzie można zwiedzić podziemia Szczecina oraz wziąć udział w wyścigach gokartów! – zachęca organizator firma Ekorum (więcej informacji na stronie internetowej organizatora).

Na podstawie informacji nadesłanej przez Ekorum

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama