poziom recyklingu

Poziom recyklingu i jakość segregacji w Gdańsku

Jak podał Urząd Miejski w Gdańsku (UM), stolica Pomorza osiąga wysokie poziomy recyklingu na tle innych polskich miast. Magistrat wskazał, że dzieje się tak m.in. dzięki przeprowadzonym modernizacjom w Zakładzie Utylizacyjnym oraz coraz lepszej segregacji u źródła. Jednak miejscy urzędnicy zwrócili uwagę, że wymagane prawem cele dotyczące ilości odpadów przekazywanych do ponownego przetworzenia wydają się nierealne do spełnienia bez zmian systemowych na poziomie krajowym.

Wzrasta poziom recyklingu w Gdańsku

Jak wskazał UM, poziom recyklingu to stosunek całkowitej masy odpadów do ilości odpadów, które udało się przekazać do ponownego przetworzenia. Według przekazanej informacji, w ubiegłym roku w Gdańsku współczynnik ten wyniósł 37,26%. Jest to wzrost w stosunku do poprzednich lat, kiedy w roku 2021 osiągnięto poziom 24% i 36% w roku 2022. Wzrosty te były możliwe m.in. dzięki inwestycjom w Zakładzie Utylizacyjnym. Wybudowano tam hermetyczną kompostownię odpadów oraz zmodernizowano sortownię odpadów. Pomimo zastosowania nowoczesnych i wydajnych systemów, podstawą skutecznego recyklingu wciąż jest jednak odpowiednia segregacja odpadów u źródła. Magistrat zwrócił uwagę, że w 2020 r. znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazano tam nowe wartości poziomów recyklingu odpadów komunalnych, które gminy będą zobowiązane osiągnąć w latach 2021-2035. Zgodnie z zapisami ustawy, oczekiwany poziom przygotowania do recyklingu powinien wynosić odpowiednio 20% za rok 2021. W roku 2022 było to 25% , a dla roku 2023 – 35%. Dla bieżącego roku jest to już jednak 45%. Z kolei w 2025 r. co najmniej 55% odpadów komunalnych powinno być poddawane recyklingowi.

poziom recyklingu

W Gdańsku, w 2021 r. 24% wszystkich odpadów zostało przygotowanych do ponownego użycia. W 2022 roku nastąpił skok do 36%, a w 2023 r. osiągnęliśmy poziom 37% wszystkich surowców do recyklingu. Dużym wyzwaniem jest osiągnięcie 45% w tym roku, a później 55% w 2025 r. W Gdańsku podejmujemy działania systemowe już od kilku lat. W zeszłym roku modernizowaliśmy sortownie, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyłapać blisko 85% surowca z tego, co trafia na linię sortowniczą. Jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i wiemy, że w najbliższej przyszłości czekają nas zmiany legislacyjne, m.in. system kaucyjny czy rozszerzona odpowiedzialność producenta, które wpłyną na poziom recyklingu w naszym mieście – powiedział Piotr Kryszewski, zastępca prezydent Gdańska.

Ważna rola kampanii edukacyjnych

Magistrat podkreślił też ważną rolę, jaką odgrywają kampanie informacyjne i projekty edukacyjne. Dzięki nim zwiększa się świadomość mieszkańców, a tym samym poprawia się jakość segregacji.

Edukatorzy przekonują do stosowania kilku podstawowych zasad, wśród których wymienić można m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizowanie ich wytwarzania. W dalszej kolejności jest ponowne wykorzystanie, naprawianie, oddawanie niepotrzebnych rzeczy potrzebującym itp. Ważną częścią działań edukacyjnych są również rozmaite projekty dotyczące zasad selektywnego zbierania odpadów.

Na wynik poziomów odzysku wpływa to, w jaki sposób gospodarujemy odpadami u źródła, czyli jakość selektywnej zbiórki w naszych domach. Dlatego też ogromny nacisk kładziemy na działania edukacyjne – podkreśliła Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. – Tylko w 2023 roku przeprowadziliśmy aż 450 zajęć szkolnych dla dzieci, na trzech poziomach wiedzy, co oznacza, że uczniowie przechodzą tę edukację w zależności od swojego wieku. Aż 8,5 tysiąca dzieci w Gdańsku zostało przeprowadzonych przez taki proces edukacyjny dodała.

W ramach prowadzonych przez miasto działań, odbyła się m.in. kampania edukacyjna „Żyj w Obiegu i Wrzucaj Bez Worka”. Przygotowano nową publikację edukacyjną pt. „Wszystko o segregacji odpadów poradnik mieszkańca”. W dodatku, na wiatach śmietnikowych pojawiło się prawie 400 tablic edukacyjnych, dotyczących. postępowania z odpadami komunalnymi.

Jak Gdańszczanie segregują odpady?

Poziom selektywnej zbiórki u źródła w ostatnim czasie nieco wyhamował. Ponad połowa odpadów w Gdańsku trafia do czarnych pojemników na frakcję zmieszaną. Według UM, aż 54% odpadów zmieszanych to cenne surowce wtórne, takie jak makulatura, szkło, metal, butelki PET, polipropylen itp. Duży problem stanowią odpady „bio”, które wyrzucane są do czarnych pojemników.

Przyjmujemy odpady zarówno z selektywnej zbiórki, i z roku na rok jest ich coraz więcej, jak i resztkowe, których jest ponad połowa. Z tych odpadów nawet tak nowoczesna i zmodernizowana sortownia, nie jest w stanie pozyskać wszystkich surowców. Dlatego bardzo ważne, aby skupiać się na selektywnej zbiórce odpadów. Gdybyśmy już w domu zaczynali tę drogę, byłoby to dużo prostsze do przetworzenia. To na co warto zwrócić szczególną uwagę, to dwie grupy odpadów resztkowych, które wciąż znajdujemy. Są to bioodpady i odpady ze szkła. Bioodpady, które trafią do odpadów resztkowych są nie do odzyskania. Nie jesteśmy w stanie z nich wyprodukować kompostu. Tak samo szkło. Każda butelka szklana czy słoik, który trafia do odpadów resztkowych, trafia ostatecznie na składowisko. Gdyby trafiały one do zielonego pojemnika, znalazłaby się u recyklera, następnie w hucie szkła i ponownie trafiłaby do obiegu – przekazał Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. UM w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu