Zbiórka elektroodpadów

Więcej możliwości na pozbycie się elektroodpadów w stolicy

Gdzie bezpiecznie oddać drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny w stolicy? – pyta Urząd m.st. Warszawy. Miejscy urzędnicy odpowiadają, że od kilku tygodni mieszkańcy Warszawy mają jeszcze więcej miejsc, gdzie mogą to zrobić. W wybranych lokalizacjach w stolicy pojawiły się nowe Miejskie Punkty Elektroodpadów, a docelowo ma być ich 55.

Co to są Miejskie Punkty Elektroodpadów?

Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE) to specjalne pojemniki, w których mieszkańcy mogą zostawić drobne elektrośmieci. W tej grupie magistrat wymienia: niedziałające telefony i ładowarki, zużyte żarówki, tonery, baterie, akumulatory, a także uszkodzoną drobną elektronikę. Do tej pory MPE funkcjonowały na terenie Bemowa, Bielan i Woli. W ostatnim czasie pojawiły się też na Białołęce, Mokotowie, Pradze-Północ, w Rembertowie i Śródmieściu. To w sumie aż kilkadziesiąt nowych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Punkty znajdują się w ogólnodostępnych miejscach, m.in. w urzędach dzielnic, szkołach i przedszkolach, przy OSIR-ach czy placach zabaw. Aktualne lokalizacje można sprawdzić na stronie warszawa19115.pl.

Zakup MPE sfinansowano w ramach projektu Unii Europejskiej „Capital Cities – współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi – Erywań, Warszawa, Tirana”. W projekcie tym uczestniczy Biuro Gospodarki Odpadami UM, a jest on realizowany we współpracy z dzielnicami Warszawy.

Gdzie jeszcze zostawić elektrośmieci?

Według magistratu, MPE są kolejnym rozwiązaniem usprawniającym gospodarkę odpadami niebezpiecznymi na terenie stolicy. Wpisują się też w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Poza MPE, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą oddawać także w sklepach z elektroniką – przypomniał magistrat. Miejscy urzędnicy podpowiadają również, że elektroodpady są przyjmowane również w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Przyjmują je również mobilne PSZOK-i oraz mobilne punkty zbierania elektrośmieci ElektroEko. Do ich zbiórki służą też pojemniki na małe elektrośmieci ElektroEko. Szansą na pozbycie się takich odpadów są również organizowane cyklicznie przez miasto akcje wymiany elektrośmieci na sadzonki. Podczas tegorocznych wydarzeń zebrano łącznie ok. 17 ton elektroodpadów – także tych wielogabarytowych – przypomina UM.

Dlaczego elektroodpadów należy zbierać oddzielnie?

Wrzucanie elektroodpadów do specjalnych pojemników może zwiększyć szansę na ich recykling. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera cenne surowce, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Zużyte telefony komórkowe, które zawierają złoto, srebro i miedź, można spożytkować przy produkcji czajników, plomb dentystycznych, a nawet instrumentów muzycznych. Plastikowe elementy lodówki mogą z kolei posłużyć do wytworzenia kołpaków samochodowych – wskazuje UM.

Elektrośmieci są jednocześnie źródłem szkodliwych substancji. Zawierają rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu, które przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Ich demontaż powinien odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania – dodaje magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Warszawy

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu