Pożar w Orlim Stawie

Wysoki stopień zagrożenia pożarem w obiektach zagospodarowania odpadów to nie nowina. Z tego względu dyrekcja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Poza wyposażeniem go w odpowiedni sprzęt, okresowo na terenie ZUOK-u organizowane są ćwiczenia z udziałem straży pożarnych. Ostatnia symulacja pożaru odbyła się tam 18 listopada br.
W ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych brały udział jednostki z Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Kalisza, Kamienia, Przespolewa i Morawina. W ich ramach zasymulowano pożar budynku administracyjnego oraz zmagazynowanych w Zakładzie surowców wtórnych. Po wybuchu pożaru niezwłocznie powiadomiono straż, przeprowadzono ewakuację pracowników, a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej. W jej trakcie „ranny” został jeden z pracowników ZUOK-u. Jednostka ratownicza udzieliła mu pierwszej pomocy, a następnie ewakuowano go z zagrożonej strefy.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie dotychczas wypracowanych metod prowadzenia akcji gaśniczej oraz doskonalenie koordynacji jednostek ratowniczo-gaśniczych z przeszkolonymi w tym zakresie pracownikami ZUOK-u. Ponadto sprawdzono, jak funkcjonuje system dostarczania wody w miejsce pożaru. W akcję gaśniczą zaangażowano też sprzęt gaśniczy (w tym dwa działka wodne i pompę z napędem spalinowym), który stanowi jeden z ostatnich nabytków „Orlego Stawu”.
fot. ZUOK „Orli Staw”
Tags

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama