Pożar odpadów

Pożar odpadów w miejscowości Uniszki-Cegielnia

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) – Delegatura w Ciechanowie 14 lipca br. wpłynęła informacja o pożarze w miejscowości Uniszki-Cegielnia. Pożar odpadów dotyczył nieczystości zmagazynowanych na terenie stacji przeładunkowej firmy zajmującej się zbieraniem odpadów. Podmiot ten legitymuje się ważnym zezwoleniem na zbieranie odpadów – poinformował WIOŚ.

Pożar odpadów a czynności inspektorów WIOŚ-u

Jak przekazał WIOŚ, tego samego dnia, którego wpłynęła informacja, WIOŚ podjął czynności wyjaśniające. Po przybyciu na miejsce pracowników Inspekcji pożar był już opanowany przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Inspektorzy, na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, przeprowadzili oględziny miejsca zbierania odpadów, w którym wystąpił pożar. Przesłuchano kierownika zakładu spółki i sporządzono dokumentację fotograficzną. Spaleniu uległo ok. 20 ton odpadów komunalnych – podał WIOŚ.

Ustalono, że pożar miał miejsce w jednym z boksów przeznaczonym do magazynowania odpadów. Znajdowały się w nim odpady komunalne, które zostały przywiezione na teren zakładu dzień wcześniej. Boks, w którym wystąpił pożar, ma betonowe podłoże i jest oddzielony ścianą od pozostałych miejsc magazynowania odpadów. To zapobiegło rozprzestrzenieniu się ognia na inne odpady magazynowane na terenie stacji przeładunkowej – zaznaczył WIOŚ.

Według WIOŚ-u, pożar bez zagrożenia dla środowiska

Jak poinformował WIOŚ, nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska spowodowanego pożarem. Występujące zadymienie i podwyższona temperatura miały charakter lokalny, pozostający bez istotnego wpływu na środowisko.

W chwili rozpoczęcia pożaru na terenie zakładu przebywał tylko pracownik ochrony. Nie dopełnił on swoich obowiązków i dlatego został zwolniony dyscyplinarnie.

W ramach działań naprawczych firma powołała zakładową grupę ratowniczą złożoną głównie ze strażaków ochotniczych straży pożarnych, mających odpowiednie przeszkolenie. Planowane jest także zainstalowanie dodatkowej kamery na posterunku ochrony – przekazał WIOŚ.

Na podstawie: warszawa.wios.gov.pl

fot. WIOŚ w Warszawie

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu