pożar odpadów magazynowanych

Pożar odpadów magazynowanych w Jakubowie

13 kwietnia 2024 r. zdarzył się pożar odpadów magazynowanych w miejscowości Jakubów w powiecie Mińskim. Poinformował o tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ).

Pożar odpadów magazynowanych – inspektorzy WIOŚ interweniują

Jak poinformował WIOŚ, na terenie zakładu w Jakubowie doszło do pożaru odpadów w miejscu ich magazynowania. Pożar objął trzy boksy o łącznej powierzchni ok. 250 m2. W dwóch boksach po 100 m2 magazynowano odpady wielkogabarytowe. W trzecim boksie, którego powierzchnia wynosi 49 m2,magazynowano odpady w postaci innych frakcji zbieranych w sposób selektywny.

„Odpady z początku paliły się żywym ogniem, po czym w trakcie akcji gaśniczej tliły się” – przekazał WIOŚ. Straż Pożarna podejmowała działania rozgarniania odpadów i przelewania ich wodą. Woda do gaszenia pozyskiwana była z sieci hydrantowej oraz ze zbiornika naturalnego w Jakubowie. Boksy posiadają wybetonowane podłoże. Odcieki pogaśnicze, systemem kanalizacji wewnętrznej, trafiały do separatora, a następnie do zbiornika odparowującego.

13 kwietnia 2024 r. na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy WIOŚ w Warszawie, w celu podjęcia działań na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Podjęto próbę przeprowadzenia oględzin terenu spółki i przesłuchano osobę reprezentującą spółkę. Stan faktyczny ustalono w oparciu o sporządzoną notatkę służbową w ramach której informacji udzielił p.o. Komendanta Straży Pożarnej w Mińsku Magowskim, dowodzący akcją gaśniczą. Wykonano dokumentację fotograficzną poza terenem zakładu. Zlecony został też pomiar emisji substancji do powietrza w związku z pożarem. Przedstawiciele WIOŚ-u uczestniczyli także w pomiarze wykonanym poza terenem zakładu przez specjalistę Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. 15 kwietnia 2024 r. dokonano oględzin terenu oraz przesłuchano dyrektora zakładu. Przyczyna pożaru – według przekazanej przez WIOŚ informacji – na chwilę przygotowania i publikacji informacji przez WIOŚ nie była znana.

Na podstawie www.gov.pl

fot. WIOŚ w Warszawie

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu