Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Powstanie Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Projekt rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie (ZGO) znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko.

Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu stwarza ogromne możliwości rozwojowe spółki, co przełoży się także na powstanie nowych miejsc pracy w Jarocinie. Budowa ma być realizowana przy wsparciu unijnej dotacji w wysokości 116 mln zł – informuje ZGO.

Wielkopolskie Centrum Recyklingu, czyli rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie

Pozyskana dotacja w wysokości 116 mln zł wspomoże inwestycję, której celem jest usprawnienie przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz odpadów selektywnie zebranych. Wniosek ZGO został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec grudnia ub.r. Projekt zakłada utworzenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, w ramach którego zaplanowano m.in. rozbudowę części biologicznej zakładu o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady wraz z kompostownią i placami technologicznymi. Zadanie obejmuje także budowę nowej, dużej sortowni odpadów selektywnie zebranych, ponieważ stara, jeszcze z 2008 roku, jest już zbyt mała, by przerobić rosnący strumień odpadów. Nowym elementem ma być uruchomienie linii do produkcji paliw alternatywnych na bazie tej części odpadów, która ma dużą wartość kaloryczną i nadaje się do zamiany na energię cieplną.

W tej chwili cały ten strumień musimy oddawać na zewnątrz. Jeśli będziemy mogli odzyskiwać energię na miejscu, będzie to dużo tańsze, uzyskamy kolejny produkt, który spowoduje, że na mapie Polski Jarocin będzie bardzo ważny – informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO.

Zadowolenia nie kryje także burmistrz Jarocina – Adam Pawlicki. – Jesteśmy liderem inwestycji w skali kraju, ale i liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Na następną kadencję nie tylko mamy plan, ale też darmowe pieniądze, pozyskane na jego realizację – podkreśla burmistrz Pawlicki. Szef gminy podziękował Zarządowi Spółki i całemu zespołowi ZGO za przygotowanie dobrego wniosku, który uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej. O wartości projektu świadczy też to, że Jarocin ma otrzymać 1/3 puli wszystkich środków przeznaczonych na całą Polskę. – Sukces teraz przerodzi się w ciężką pracę, bo projekt trzeba będzie zrealizować do 2022 roku – podsumowuje Adam Pawlicki.

Całkowity koszt rozbudowy wyniesie 171 mln zł netto, z czego 68% wartości projektu (116 mln zł netto) pochodzić będzie ze środków unijnych.

Doświadczenie w pozyskiwaniu unijnego wsparcia

Przy okazji ZGO przypomina, że będzie to kolejna dotacja unijna, z której skorzysta spółka, a która pozwoli podążać za europejskimi standardami, zakładającymi przetwarzanie 90% generowanych odpadów. Wcześniej, dzięki pozyskaniu 85 mln zł, utworzono instalację, która posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) realizując dziś usługi dla 270 tys. mieszkańców z 19 gmin z Wielkopolski.

Pozyskana dotacja to kolejne środki zewnętrzne, które zasilą inwestycje realizowane na terenie gminy Jarocin. W ubiegłym roku tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało 128 mln zł na projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki dotacji m.in. wybudowana zostanie stacja odzysku surowców przy oczyszczalni ścieków w Cielczy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZGO Jarocin

fot. ZGO Jarocin

reklama

reklama

reklama

reklama